För att använda chatten måste du logga in.

XAUAUD Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55620.89443 -260246.10712 -37136.03651
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1076.46729 -56747.0956 -173778.93365 1071846.70818
Aroon Oscillator (AROONOSC) 71.42857 -35.71429 -21.42857 50.0 50.0 42.85714 -85.71429 7.14286 -50.0
Average Directional Index (ADI) 25.01678 33.66966 30.35576 28.66755 21.05618 44.15906 24.24128 21.27111 32.53352
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 35.6807 18.80558 43.36846 18.30061 9.43762 30.05078 28.51554 14.54712 52.85455
Average Price (AVGPRICE) 2411.33 2411.325 2410.7575 2409.9825 2410.945 2410.9675 2378.2725 2399.7275 2442.965
Average True Range (ATR) 0.33571 1.01071 1.89 4.10714 5.46857 12.48357 28.46929 69.18714 162.46714
Balance of Power (BOP) 0.25 0.60396 0.39474 0.55603 -0.41449 0.17831 0.66625 -0.40033 -0.48311
Chande Momentum Oscillator (CMO) 37.68116 3.84216 -5.29801 28.96331 25.05543 31.92126 -18.46794 -8.53112 -28.38272
Commodity Channel Index (CCI) 57.24798 140.76334 -38.40209 5.48472 66.01434 109.08624 -80.35093 -94.79568 -15.69444
Directional Movement Index (DX) 23.88326 7.97073 10.84211 43.88316 23.56024 68.19936 35.5403 20.88936 24.04959
Double Exponential Moving Average (DEMA) 2411.46705 2410.68353 2411.03982 2412.79364 2411.89646 2411.23592 2378.61238 2418.67569 2408.89649
Exponential Moving Average (EMA) 2411.07929 2410.31286 2411.43714 2410.20143 2406.97357 2396.77429 2398.08929 2433.21214 2447.67214
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.63587
HT_DCPHASE 136.54224 31.42613 252.73724 179.69469 140.24939 172.66786 -24.45108 229.25856 301.21797
HT_TRENDLINE 2410.94428 2411.18093 2410.98939 2406.60495 2404.54218 2385.35988 2407.01237 2414.64636 2449.98018
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 2411.34 2411.06492 2410.6439 2409.33877 2412.09902 2409.99357 2369.23808 2402.83186 2475.82093
LINEARREG 2411.58743 2411.21057 2410.67 2413.134 2412.96571 2413.412 2374.58886 2405.79743 2341.58629
LINEARREG_ANGLE 4.47005 7.86337 -6.73102 24.28322 42.67197 68.66047 -74.53905 -76.66154 -86.49381
LINEARREG_INTERCEPT 2410.57114 2409.41514 2412.20429 2407.26886 2400.98143 2380.13657 2421.58971 2460.62686 2553.758
LINEARREG_SLOPE 0.07818 0.13811 -0.11802 0.45116 0.92187 2.55965 -3.61545 -4.21765 -16.3209
MEDPRICE 2411.34 2411.255 2410.68 2409.97 2410.535 2410.875 2378.12 2407.5 2431.945
MIDPOINT 2411.025 2410.48 2411.15 2409.675 2406.155 2393.885 2396.87 2437.26 2460.045
MIDPRICE 2410.935 2410.285 2411.29 2409.75 2406.565 2395.93 2398.785 2403.625 2531.095
MINUS_DI 20.8619 18.69593 18.30668 11.17068 13.87462 5.77029 23.78498 23.36789 23.10334
MINUS_DM 0.79 1.04 4.42 6.42 10.44 3.26 80.44 226.12 527.31
Momentum (MOM) 0.63 2.44 -0.44 0.8 12.36 28.22 -13.18 -15.59 10.15
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.36623 44.45424 55.84303 36.46014
Moving Average (MA) 2411.07929 2410.31286 2411.43714 2410.20143 2406.97357 2396.77429 2398.08929 2433.21214 2447.67214
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.19919 -0.43721 1.56579 2.72466 3.48721 8.28478 -14.11926 29.95396 116.74585
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80423.0 269747.0 719819.0
PLUS_DI 33.95364 21.93447 14.72531 28.64154 22.42748 30.52012 11.31156 15.29207 14.14521
PLUS_DM 1.6 3.07 3.9 15.83 15.08 53.2 44.99 128.62 215.02
ROCR100 100.04315 100.01534 99.9801 100.3384 100.37642 101.07352 98.51512 98.68158 87.86154
Rate of Change (ROC) 0.04315 0.01534 -0.0199 0.3384 0.37642 1.07352 -1.48488 -1.31842 -12.13846
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00043 0.00015 -0.00020 0.00338 0.00376 0.01074 -0.01485 -0.01318 -0.12138
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00043 1.00015 0.9998 1.00338 1.00376 1.01074 0.98515 0.98682 0.87862
Relative Strength Index (RSI) 68.84058 51.92108 47.35099 64.48165 62.52772 65.96063 40.76603 45.73444 35.80864
SUM 33755.11 33744.38 33760.12 33742.82 33697.63 33554.84 33573.25 34064.97 34267.41
Standard Deviation (SD) 0.37863 0.73 1.10659 3.07213 4.60116 11.40471 20.5659 32.68211 132.88893
Stochastic (STOCH) 50.57998 67.80859 46.08552 34.38452 59.07385 71.06002 17.70614 21.05267 79.91643
Stochastic Fast (STOCHF) 23.63636 96.36364 65.21739 35.32819 48.11245 76.6018 39.35802 1.08915 62.16489
Stochastic RSI (StochRSI) 32.49197 100.0 36.56958 17.97931 61.20793 76.60722 45.80445 0.0 53.99687
Stop and Reverse (SAR) 2411.48 2410.45 2410.07 2412.26 2413.99 2401.69 2362.94 2379.96 2291.85
TRIX 0.00143 0.000060 0.01678 -0.00053 0.02874 -0.05412 -0.06431 -0.04116 1.87852
Time Series Forecast (TSF) 2411.6656 2411.34868 2410.55198 2413.58516 2413.88758 2415.97165 2370.97341 2401.57978 2325.26538
Triangular Moving Average (TRIMA) 2411.0875 2410.26411 2411.73179 2411.19107 2406.64643 2397.92518 2399.25321 2440.55821 2397.5875
Triple Exponential Moving Average (T3) 2411.01969 2410.63332 2412.56601 2408.74364 2406.47198 2388.08247 2401.12427 2427.73064 2534.10899
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 2411.48616 2411.04127 2410.68534 2411.90563 2412.56098 2411.07761 2376.10978 2405.60829 2424.52449
True Range (TRANGE) 0.16 1.01 1.14 2.32 3.45 12.45 24.06 55.08 102.15
Typical Price (TYPPRICE) 2411.34 2411.40333 2410.80667 2410.19333 2410.57 2411.30667 2380.89333 2398.64333 2431.06667
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 40.90554 90.05589 78.95915 60.2188 50.7794 65.67501 69.55849 7.76657 58.39657
Variance 0.14336 0.53291 1.22453 9.43798 21.17065 130.0675 422.95639 1068.12017 17659.46886
Weighted Close Price (WCLPRICE) 2411.34 2411.4775 2410.87 2410.305 2410.5875 2411.5225 2382.28 2394.215 2430.6275
Weighted Moving Average (WMA) 2411.24867 2410.6121 2411.18143 2411.17895 2408.97095 2402.32019 2390.25581 2424.0739 2412.31019
Williams Percent Range (WILLR) -25.45455 -2.0339 -54.25926 -43.94558 -30.65971 -17.76499 -67.02524 -60.15209 -64.85847

XAUAUD Analys

XAUAUD Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid XAUAUD.

XAUAUD Historiska uppgifter - Historiska XAUAUD data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

XAUAUD Volatilitet - XAUAUD Analys av valutavolatilitet i realtid.

XAUAUD Korrelation - XAUAUD Analys av valutakorrelation i realtid.

XAUAUD Patterns - XAUAUD prismönster i realtid.