För att använda chatten måste du logga in.

AUDCHF Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -66532.96117 -217948.15798 -232999.42698
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4262.86208 -22841.32955 232678.59516 -1102556.41202
Aroon Oscillator (AROONOSC) 28.57143 -28.57143 35.71429 14.28571 92.85714 -78.57143 85.71429 64.28571 28.57143
Average Directional Index (ADI) 9.58706 34.87186 21.04085 51.38089 21.60026 13.11044 29.85495 51.61265 31.31929
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 12.84431 13.43706 50.37492 39.04538 23.88181 22.62669 24.53213 16.88751 49.78471
Average Price (AVGPRICE) 0.68879 0.68877 0.68874 0.68882 0.68884 0.68805 0.68539 0.68589 0.67279
Average True Range (ATR) 0.00011 0.00022 0.00065 0.00076 0.00107 0.00208 0.00552 0.01197 0.02413
Balance of Power (BOP) -0.33333 0.33333 0.18519 -0.35417 -0.02941 0.25 -0.2932 -0.06319 0.25866
Chande Momentum Oscillator (CMO) 14.7541 7.07071 11.83295 27.04082 60.30769 -11.32561 28.05281 4.15316 12.23115
Commodity Channel Index (CCI) 29.49686 -12.15278 52.03638 109.87899 95.14298 87.39985 47.19356 160.18818 -22.74091
Directional Movement Index (DX) 14.66083 0.0 1.34486 8.55468 66.83087 18.48828 43.2637 8.07239 5.32158
Double Exponential Moving Average (DEMA) 0.68877 0.68877 0.68887 0.68882 0.68887 0.68581 0.68799 0.67655 0.68682
Exponential Moving Average (EMA) 0.68877 0.68878 0.6883 0.68821 0.6871 0.68642 0.68276 0.67402 0.67969
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 178.10563 295.87539 116.60153 216.16095 163.52619 -10.99128 168.54371 42.69803 172.82688
HT_TRENDLINE 0.68874 0.6888 0.68823 0.68736 0.68575 0.68827 0.67799 0.68055 0.66527
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 0.68882 0.68877 0.68871 0.68883 0.68883 0.68788 0.68548 0.68481 0.66941
LINEARREG 0.68876 0.68876 0.68915 0.68861 0.68921 0.68586 0.68886 0.68073 0.69001
LINEARREG_ANGLE -0.000070 -0.00015 0.0075 0.00346 0.01859 -0.00494 0.05376 0.05913 0.09098
LINEARREG_INTERCEPT 0.68878 0.68879 0.68745 0.68782 0.68499 0.68698 0.67666 0.66731 0.66937
LINEARREG_SLOPE 0.0 0.0 0.00013 0.000060 0.00032 -0.000090 0.00094 0.00103 0.00159
MEDPRICE 0.68879 0.68876 0.68873 0.68884 0.68883 0.68806 0.68605 0.68742 0.67444
MIDPOINT 0.68879 0.68881 0.68796 0.6882 0.68685 0.68627 0.68229 0.66977 0.6805
MIDPRICE 0.68874 0.68884 0.68802 0.68802 0.68691 0.6862 0.68239 0.6723 0.68156
MINUS_DI 9.80885 16.38518 17.91324 17.98271 6.70548 32.41291 9.27557 26.73143 18.6348
MINUS_DM 0.00010 0.00044 0.00145 0.00182 0.00101 0.00804 0.00653 0.03696 0.06273
Momentum (MOM) -0.00011 -0.000040 0.00115 0.00045 0.00334 0.00265 0.00639 0.0096 0.00593
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.89135 61.97675 63.19021 65.9401
Moving Average (MA) 0.68877 0.68878 0.6883 0.68821 0.6871 0.68642 0.68276 0.67402 0.67969
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.000010 0.00019 0.00022 0.00104 0.00061 0.0 0.00319 -0.00803 -0.00285
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82565.0 373671.0 1555897.0
PLUS_DI 13.17907 16.38518 17.43781 21.34726 33.72657 22.29783 23.42157 22.73806 20.72961
PLUS_DM 0.00020 0.00050 0.00158 0.00227 0.00508 0.00651 0.0182 0.03783 0.07012
ROCR100 100.01307 100.01016 100.0741 100.15415 100.57233 99.74491 101.51387 100.60303 103.17227
Rate of Change (ROC) 0.01307 0.01016 0.0741 0.15415 0.57233 -0.25509 1.51387 0.60303 3.17227
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00013 0.00010 0.00074 0.00154 0.00572 -0.00255 0.01514 0.00603 0.03172
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00013 1.0001 1.00074 1.00154 1.00572 0.99745 1.01514 1.00603 1.03172
Relative Strength Index (RSI) 57.37705 53.53535 55.91647 63.52041 80.15385 44.33719 64.0264 52.07658 56.11558
SUM 9.64278 9.64285 9.63622 9.63497 9.6194 9.60982 9.55864 9.43631 9.51563
Standard Deviation (SD) 0.0 0.0 0.00064 0.00046 0.00141 0.00151 0.00449 0.00769 0.0192
Stochastic (STOCH) 72.36111 50.19425 40.52288 79.29999 70.56074 75.91994 44.09191 74.92565 21.76328
Stochastic Fast (STOCHF) 43.75 60.60606 35.41667 71.3615 81.53846 92.20183 20.76596 65.60297 37.45306
Stochastic RSI (StochRSI) 39.4177 27.45018 17.36219 41.03207 100.0 94.09091 0.0 94.31206 17.73775
Stop and Reverse (SAR) 0.68885 0.68883 0.68899 0.68908 0.68719 0.68491 0.69328 0.67584 0.65129
TRIX -0.00094 0.00662 0.01152 0.01529 -0.01611 0.0454 0.00865 0.03805 -0.55193
Time Series Forecast (TSF) 0.68876 0.68876 0.68928 0.68867 0.68953 0.68577 0.6898 0.68176 0.6916
Triangular Moving Average (TRIMA) 0.68876 0.68878 0.6884 0.68813 0.68728 0.68612 0.68335 0.67306 0.68699
Triple Exponential Moving Average (T3) 0.68874 0.68888 0.68837 0.68807 0.68609 0.6879 0.68035 0.67656 0.66544
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 0.68877 0.68877 0.68891 0.68879 0.68883 0.68641 0.68745 0.68001 0.6804
True Range (TRANGE) 0.00012 0.00015 0.00027 0.00048 0.00068 0.00128 0.00515 0.01171 0.01616
Typical Price (TYPPRICE) 0.68878 0.68877 0.68875 0.6888 0.68883 0.6881 0.68535 0.68628 0.67404
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 37.73384 72.88515 54.31147 31.92683 58.95966 66.39687 9.8138 34.05397 44.52151
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000020 0.000060 0.00037
Weighted Close Price (WCLPRICE) 0.68878 0.68878 0.68875 0.68878 0.68884 0.68812 0.68501 0.68571 0.67383
Weighted Moving Average (WMA) 0.68877 0.68877 0.68858 0.68834 0.6878 0.68623 0.68479 0.67626 0.68313
Williams Percent Range (WILLR) -44.0 -58.33333 -21.15385 -23.46154 -9.93789 -25.46354 -42.74564 -22.103 -59.37641

AUDCHF Analys

AUDCHF Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid AUDCHF.

AUDCHF Historiska uppgifter - Historiska AUDCHF data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

AUDCHF Volatilitet - AUDCHF Analys av valutavolatilitet i realtid.

AUDCHF Korrelation - AUDCHF Analys av valutakorrelation i realtid.

AUDCHF Patterns - AUDCHF prismönster i realtid.