För att använda chatten måste du logga in.

AUDSGD Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -34517.03907 78335.8263 -808658.07952
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2729.03515 11497.08612 137048.9972 -2615472.50754
Aroon Oscillator (AROONOSC) -57.14286 92.85714 35.71429 21.42857 92.85714 21.42857 92.85714 -42.85714 28.57143
Average Directional Index (ADI) 29.80383 11.51126 6.45352 22.36538 25.93725 37.30115 31.37003 44.49861 12.20582
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 21.37128 20.57676 11.91638 24.69371 12.3066 32.20248 15.66751 19.91391 40.22096
Average Price (AVGPRICE) 1.00926 1.00941 1.00934 1.00921 1.00921 1.00861 1.00666 1.00354 0.98462
Average True Range (ATR) 0.00010 0.00025 0.00051 0.00085 0.00124 0.00299 0.00664 0.01434 0.03096
Balance of Power (BOP) -0.6 -0.95652 0.18421 -0.22857 -0.24242 0.2027 0.23932 0.42883 -0.09113
Chande Momentum Oscillator (CMO) -23.80952 13.96648 33.829 39.37824 66.80162 14.42483 51.182 3.20822 -0.56491
Commodity Channel Index (CCI) -133.53414 87.61905 63.18336 70.93164 107.47364 84.6572 112.64483 127.2618 -64.55048
Directional Movement Index (DX) 25.7468 40.54054 31.4888 11.98618 21.82644 16.93806 62.91856 0.90395 11.24889
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1.00933 1.00932 1.00936 1.0094 1.00911 1.00801 1.00752 0.9886 1.00985
Exponential Moving Average (EMA) 1.0094 1.00926 1.00921 1.00876 1.00788 1.00738 0.99811 0.99071 1.00128
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 226.32045 79.89908 188.29401 196.09059 147.39272 283.69546 171.23711 25.93812 183.82928
HT_TRENDLINE 1.00934 1.00926 1.00882 1.00806 1.00716 1.00731 0.99039 1.00191 0.96902
HT_TRENDMODE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1.00929 1.00949 1.00914 1.00913 1.00924 1.00852 1.00592 1.00038 0.98332
LINEARREG 1.00929 1.00933 1.00928 1.00936 1.0094 1.00791 1.00821 0.99075 1.00546
LINEARREG_ANGLE -0.00098 0.00064 0.00064 0.00526 0.01336 0.00471 0.08903 0.00035 0.03679
LINEARREG_INTERCEPT 1.00951 1.00919 1.00914 1.00817 1.00637 1.00684 0.98801 0.99067 0.99711
LINEARREG_SLOPE -0.000020 0.000010 0.000010 0.000090 0.00023 0.000080 0.00155 0.000010 0.00064
MEDPRICE 1.00925 1.00941 1.00942 1.00924 1.00922 1.00839 1.00805 1.00437 0.98766
MIDPOINT 1.00939 1.0093 1.00914 1.00885 1.00781 1.00758 0.99826 0.98913 0.99329
MIDPRICE 1.0094 1.00928 1.00913 1.00839 1.00782 1.00805 0.99819 0.99042 1.00387
MINUS_DI 23.16562 10.01735 11.14684 16.37848 14.42244 15.89161 6.50515 21.71057 17.25103
MINUS_DM 0.00034 0.00035 0.00080 0.00196 0.0025 0.00669 0.00601 0.03912 0.07515
Momentum (MOM) -0.00030 0.000020 -0.00023 0.00053 0.0028 0.00354 0.01702 0.00814 -0.0049
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9339 60.32554 43.78503 64.24878
Moving Average (MA) 1.0094 1.00926 1.00921 1.00876 1.00788 1.00738 0.99811 0.99071 1.00128
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.000020 -0.000030 0.00033 0.00079 0.00012 0.00158 0.00584 -0.0101 0.01383
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78745.0 343600.0 1559163.0
PLUS_DI 13.67925 23.67736 21.39335 20.83949 22.47607 22.37287 28.58058 22.10665 21.62405
PLUS_DM 0.00020 0.00063 0.00121 0.00249 0.00357 0.00846 0.0265 0.04389 0.08118
ROCR100 99.98514 100.02478 100.09024 100.15085 100.32809 100.23541 101.81831 100.35204 99.89097
Rate of Change (ROC) -0.01486 0.02478 0.09024 0.15085 0.32809 0.23541 1.81831 0.35204 -0.10903
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00015 0.00025 0.00090 0.00151 0.00328 0.00235 0.01818 0.00352 -0.00109
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99985 1.00025 1.0009 1.00151 1.00328 1.00235 1.01818 1.00352 0.99891
Relative Strength Index (RSI) 38.09524 56.98324 66.9145 69.68912 83.40081 57.21242 75.591 51.60411 49.71754
SUM 14.13158 14.12966 14.12892 14.12266 14.11035 14.1033 13.97358 13.86989 14.01797
Standard Deviation (SD) 0.0 0.00011 0.00023 0.00046 0.001 0.00139 0.00653 0.00952 0.02044
Stochastic (STOCH) 27.44969 70.82521 53.32492 46.39856 80.95929 73.61767 70.25615 77.3095 12.53762
Stochastic Fast (STOCHF) 22.72727 42.59259 56.94444 24.4898 75.0 86.97183 61.2748 83.67763 15.92909
Stochastic RSI (StochRSI) 0.0 55.00295 48.80841 30.10647 84.65412 67.47632 46.39963 100.0 0.0
Stop and Reverse (SAR) 1.00918 1.00961 1.00907 1.00889 1.00987 1.00686 1.01269 0.98821 0.96816
TRIX 0.000050 0.00216 0.00484 0.00407 -0.0039 0.04226 -0.02825 0.01561 -0.35823
Time Series Forecast (TSF) 1.00927 1.00935 1.00929 1.00945 1.00963 1.00799 1.00977 0.99075 1.0061
Triangular Moving Average (TRIMA) 1.00942 1.00926 1.00925 1.00877 1.00793 1.00726 0.9982 0.98775 1.00908
Triple Exponential Moving Average (T3) 1.0094 1.00928 1.00913 1.0085 1.00732 1.0082 0.99297 0.99459 0.98324
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1.00928 1.00934 1.00929 1.00932 1.00919 1.00825 1.00746 0.99388 0.99802
True Range (TRANGE) 0.00010 0.00023 0.00048 0.00035 0.00066 0.00296 0.00819 0.01658 0.02842
Typical Price (TYPPRICE) 1.00924 1.00937 1.00938 1.00921 1.00919 1.00864 1.00745 1.005 0.9852
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 44.29858 18.49638 33.78614 23.77036 38.02106 72.62412 27.05344 65.1477 27.66144
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000040 0.000090 0.00042
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1.00924 1.00935 1.00936 1.00919 1.00917 1.00876 1.00715 1.00531 0.98398
Weighted Moving Average (WMA) 1.00936 1.00929 1.00923 1.00896 1.00839 1.00756 1.00148 0.99072 1.00267
Williams Percent Range (WILLR) -88.37209 -47.69231 -38.51351 -25.0 -18.04878 -36.75214 -22.19924 -14.38849 -73.32344

AUDSGD Analys

AUDSGD Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid AUDSGD.

AUDSGD Historiska uppgifter - Historiska AUDSGD data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

AUDSGD Volatilitet - AUDSGD Analys av valutavolatilitet i realtid.

AUDSGD Korrelation - AUDSGD Analys av valutakorrelation i realtid.

AUDSGD Patterns - AUDSGD prismönster i realtid.