För att använda chatten måste du logga in.

CHFJPY Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6099.20186 406367.11725 528924.65127
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4408.63813 100687.30902 249350.46783 1827635.48155
Aroon Oscillator (AROONOSC) -50.0 -85.71429 -42.85714 -21.42857 -78.57143 -64.28571 100.0 21.42857 78.57143
Average Directional Index (ADI) 16.88285 23.09584 15.24924 55.91616 41.0513 17.69929 40.0761 10.38833 37.05095
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 30.80894 8.94578 29.70452 27.69802 24.30867 33.38406 32.77617 22.05516 18.65561
Average Price (AVGPRICE) 123.62875 123.635 123.644 123.64475 123.66225 123.707 124.17625 122.30875 119.3955
Average True Range (ATR) 0.01207 0.03286 0.08921 0.11879 0.18079 0.32343 0.78029 1.45193 2.84514
Balance of Power (BOP) -0.46154 -0.69231 -0.53846 -0.43103 -0.68132 -0.49704 -0.08765 0.95745 -0.26085
Chande Momentum Oscillator (CMO) -25.27473 -32.46753 -33.8558 2.78184 -45.68745 -14.40501 86.1201 23.79009 20.79986
Commodity Channel Index (CCI) -161.90476 -146.72742 -87.21075 -82.62644 -71.84524 -146.25079 95.48329 285.14837 44.86383
Directional Movement Index (DX) 34.13752 24.16667 53.85131 15.99856 66.66667 15.74911 100.0 15.55456 32.72875
Double Exponential Moving Average (DEMA) 123.63662 123.64761 123.64856 123.63679 123.6441 123.85101 124.43238 120.72956 121.15343
Exponential Moving Average (EMA) 123.64893 123.66686 123.69086 123.70921 123.83571 124.00857 122.22607 120.22421 117.98721
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 294.8078 283.75759 298.42153 43.55938 297.08943 273.23366 169.26238 -9.38701 183.16356
HT_TRENDLINE 123.65282 123.67139 123.71341 123.80885 123.88245 124.03876 120.74364 120.4544 114.7566
HT_TRENDMODE 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 123.63172 123.64465 123.65662 123.65183 123.68085 123.79211 124.3262 121.15603 120.1416
LINEARREG 123.63486 123.64097 123.63623 123.6788 123.55617 123.82711 124.77043 120.6764 121.18977
LINEARREG_ANGLE -0.12404 -0.22817 -0.48153 -0.26809 -2.46258 -1.59908 21.37734 3.97949 26.22952
LINEARREG_INTERCEPT 123.663 123.69274 123.74549 123.73963 124.11526 124.19003 119.68171 119.77203 114.78466
LINEARREG_SLOPE -0.00216 -0.00398 -0.0084 -0.00468 -0.04301 -0.02792 0.39144 0.06957 0.4927
MEDPRICE 123.6285 123.635 123.648 123.651 123.6675 123.704 124.1715 122.3415 118.9805
MIDPOINT 123.649 123.6685 123.683 123.7145 123.888 123.9375 122.1895 120.852 118.0
MIDPRICE 123.648 123.673 123.698 123.704 123.869 123.958 121.8155 120.7115 118.022
MINUS_DI 25.15837 24.80852 28.20308 22.36011 29.35382 22.1783 0.0 20.45337 11.0051
MINUS_DM 0.037 0.113 0.259 0.371 0.745 1.01 0.0 4.206 4.278
Momentum (MOM) -0.034 -0.038 -0.138 -0.08 -0.379 -0.623 4.005 3.304 4.667
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.50737 100.0 45.91767 62.98148
Moving Average (MA) 123.64893 123.66686 123.69086 123.70921 123.83571 124.00857 122.22607 120.22421 117.98721
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00412 -0.0177 -0.01139 -0.12111 -0.09595 0.0055 1.3734 0.65313 2.8369
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97717.0 444162.0 1675219.0
PLUS_DI 12.35294 15.15152 8.4597 16.19228 5.87076 16.14304 45.13081 27.98825 21.71348
PLUS_DM 0.021 0.063 0.106 0.27 0.128 0.575 4.309 5.434 7.125
ROCR100 99.9814 99.93937 99.82558 100.01537 99.56911 99.72171 104.01314 102.70903 103.06071
Rate of Change (ROC) -0.0186 -0.06063 -0.17442 0.01537 -0.43089 -0.27829 4.01314 2.70903 3.06071
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00019 -0.00061 -0.00174 0.00015 -0.00431 -0.00278 0.04013 0.02709 0.03061
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99981 0.99939 0.99826 1.00015 0.99569 0.99722 1.04013 1.02709 1.03061
Relative Strength Index (RSI) 37.36264 33.76623 33.0721 51.39092 27.15628 42.79749 93.06005 61.89504 60.39993
SUM 1731.085 1731.336 1731.672 1731.929 1733.7 1736.12 1711.165 1683.139 1651.821
Standard Deviation (SD) 0.01163 0.02257 0.05291 0.06868 0.19977 0.20521 1.61817 1.23205 2.38847
Stochastic (STOCH) 14.85043 35.00325 14.86786 42.10893 29.19132 22.08873 86.13834 85.12039 55.9538
Stochastic Fast (STOCHF) 15.38462 6.89655 3.92157 36.69355 26.92308 13.62275 74.89014 97.93343 36.20723
Stochastic RSI (StochRSI) 0.0 0.0 0.0 50.72561 62.88632 0.0 55.39821 100.0 0.0
Stop and Reverse (SAR) 123.641 123.674 123.68 123.713 123.563 123.873 123.624 119.088 121.205
TRIX -0.00069 -0.00283 -0.00852 -0.00082 -0.00777 0.03239 -0.02043 0.16974 -0.02609
Time Series Forecast (TSF) 123.63269 123.63699 123.62782 123.67412 123.51316 123.7992 125.16187 120.74597 121.68247
Triangular Moving Average (TRIMA) 123.65173 123.66773 123.68614 123.7343 123.79861 124.04048 122.29252 119.95613 118.02895
Triple Exponential Moving Average (T3) 123.65137 123.66762 123.69132 123.74587 123.87121 124.15521 121.27504 120.56437 116.43708
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 123.63258 123.64127 123.64216 123.64171 123.62797 123.79599 124.45645 121.21366 120.85747
True Range (TRANGE) 0.013 0.026 0.052 0.058 0.091 0.338 0.753 3.079 2.879
Typical Price (TYPPRICE) 123.62767 123.632 123.64067 123.64267 123.65367 123.678 124.16367 122.811 119.132
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 28.19594 16.65538 17.67989 8.97679 22.05343 35.85278 57.01221 94.07377 64.53623
Variance 0.00014 0.00051 0.0028 0.00472 0.03991 0.04211 2.61847 1.51794 5.70478
Weighted Close Price (WCLPRICE) 123.62725 123.6305 123.637 123.6385 123.64675 123.665 124.15975 123.04575 119.20775
Weighted Moving Average (WMA) 123.64424 123.65823 123.67265 123.69908 123.74253 123.94809 123.07419 120.37494 119.05473
Williams Percent Range (WILLR) -92.30769 -96.07843 -72.08589 -73.07692 -86.37725 -89.2435 -7.3193 -2.06657 -35.12632

CHFJPY Analys

CHFJPY Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid CHFJPY.

CHFJPY Historiska uppgifter - Historiska CHFJPY data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

CHFJPY Volatilitet - CHFJPY Analys av valutavolatilitet i realtid.

CHFJPY Korrelation - CHFJPY Analys av valutakorrelation i realtid.

CHFJPY Patterns - CHFJPY prismönster i realtid.