För att använda chatten måste du logga in.

EURHUF Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9056.45857 91978.73041 488582.63334
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2901.00816 11409.72118 58911.9035 -188829.93906
Aroon Oscillator (AROONOSC) 100.0 -35.71429 -35.71429 28.57143 42.85714 92.85714 92.85714 42.85714 21.42857
Average Directional Index (ADI) 45.6941 23.09854 19.99464 21.40579 17.77564 20.00684 63.55459 12.94651 58.33108
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 33.88401 13.76199 24.76529 24.61303 16.04907 33.64628 54.08789 17.10005 44.17363
Average Price (AVGPRICE) 365.79725 365.7725 365.47575 365.467 365.7125 365.961 364.0795 361.92475 353.97175
Average True Range (ATR) 0.05614 0.13607 0.35429 0.56379 0.69529 1.223 2.55086 4.68471 11.77114
Balance of Power (BOP) -0.25806 0.79412 0.86486 0.88646 -0.54364 -0.73634 0.08286 0.8234 0.71822
Chande Momentum Oscillator (CMO) 49.25373 -9.90415 -27.56539 24.62731 27.40517 45.71033 60.98344 15.45116 16.63362
Commodity Channel Index (CCI) 76.65918 40.18066 -147.17517 -20.6768 53.60853 196.75465 164.40387 130.56403 -31.33241
Directional Movement Index (DX) 72.45158 0.02713 57.07854 36.94754 16.5572 24.37084 83.1457 27.11054 11.23555
Double Exponential Moving Average (DEMA) 365.83059 365.52829 365.70298 365.9991 365.94475 365.39504 363.2834 358.54083 357.29595
Exponential Moving Average (EMA) 365.67986 365.65493 365.92493 365.66314 365.11621 364.32243 360.46271 354.98814 357.88336
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 168.12148 3.84144 255.41949 179.74431 140.58269 178.93487 196.71604 229.12985 218.27768
HT_TRENDLINE 365.57005 365.80771 365.82969 365.12693 364.70122 363.29665 358.61597 353.23361 349.81555
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 365.80122 365.73889 365.41334 365.38347 365.90114 366.32095 364.15447 359.61641 349.0039
LINEARREG 365.85574 365.48617 365.55309 366.06754 366.14154 365.23586 363.32211 358.00091 353.59254
LINEARREG_ANGLE 1.55001 -1.48722 -3.27413 3.56009 8.96414 7.99925 23.74506 24.86788 -33.42981
LINEARREG_INTERCEPT 365.50397 365.82369 366.29677 365.25874 364.09089 363.409 357.60331 351.97537 362.17417
LINEARREG_SLOPE 0.02706 -0.02596 -0.05721 0.06222 0.15774 0.14053 0.43991 0.4635 -0.66013
MEDPRICE 365.7945 365.776 365.4695 365.4735 365.6855 365.9355 363.962 362.1715 353.9735
MIDPOINT 365.6475 365.677 365.8545 365.5615 365.365 364.78 360.8545 355.6235 356.6395
MIDPRICE 365.65 365.6855 365.9355 365.585 364.9995 364.212 360.49 356.039 356.037
MINUS_DI 6.86896 29.6775 31.56267 14.3235 21.4749 16.84999 2.8398 15.72576 13.27678
MINUS_DM 0.054 0.567 1.57 1.133 2.086 2.9 1.018 10.39 22.027
Momentum (MOM) 0.234 -0.062 -0.54 -0.149 1.199 1.527 4.112 12.208 1.115
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.44262 79.99373 54.59981 63.26955
Moving Average (MA) 365.67986 365.65493 365.92493 365.66314 365.11621 364.32243 360.46271 354.98814 357.88336
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.0989 -0.14805 0.26441 0.39536 0.49704 1.01946 3.18704 0.18432 8.27959
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25905.0 138001.0 680733.0
PLUS_DI 42.99932 29.6936 8.62445 31.1101 29.99725 27.70952 30.85846 27.42386 16.63785
PLUS_DM 0.325 0.495 0.386 2.419 2.935 4.769 10.269 17.424 26.742
ROCR100 100.08126 99.96611 99.81297 100.22647 100.29934 101.09625 102.34862 101.39708 104.38947
Rate of Change (ROC) 0.08126 -0.03389 -0.18703 0.22647 0.29934 1.09625 2.34862 1.39708 4.38947
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00081 -0.00034 -0.00187 0.00226 0.00299 0.01096 0.02349 0.01397 0.04389
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00081 0.99966 0.99813 1.00226 1.00299 1.01096 1.02349 1.01397 1.04389
Relative Strength Index (RSI) 74.62687 45.04792 36.2173 62.31366 63.70259 72.85517 80.49172 57.72558 58.31681
SUM 5119.518 5119.169 5122.949 5119.284 5111.627 5100.514 5046.478 4969.834 5010.367
Standard Deviation (SD) 0.11875 0.21508 0.28849 0.53013 0.74889 0.80429 2.0117 4.93786 5.40427
Stochastic (STOCH) 88.92504 90.40777 12.63499 18.99455 45.66081 72.82897 78.37041 89.22434 51.40373
Stochastic Fast (STOCHF) 79.41176 96.76674 31.08729 17.60624 12.94643 64.59144 83.32273 92.09197 81.20902
Stochastic RSI (StochRSI) 35.95485 100.0 17.93316 14.10582 0.98044 41.5794 100.0 100.0 48.43338
Stop and Reverse (SAR) 365.779 365.561 365.359 366.012 366.512 364.168 361.128 358.457 361.19
TRIX -0.00145 -0.00226 0.01767 0.00401 0.00465 0.02959 0.10314 -0.10405 0.39055
Time Series Forecast (TSF) 365.8828 365.46021 365.49588 366.12976 366.29929 365.37638 363.76202 358.46442 352.93242
Triangular Moving Average (TRIMA) 365.69295 365.57471 365.969 365.87414 365.0962 364.17684 360.1823 352.82325 358.30741
Triple Exponential Moving Average (T3) 365.60467 365.70237 366.12783 365.48137 364.83374 363.89576 360.02322 352.7761 358.55399
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 365.82593 365.60413 365.57937 365.81521 365.99598 365.49852 363.63142 360.321 355.5283
True Range (TRANGE) 0.031 0.072 0.185 0.229 0.653 1.153 1.762 6.291 14.433
Typical Price (TYPPRICE) 365.795 365.78267 365.50033 365.503 365.64433 365.811 364.06467 362.87033 355.7
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 59.59895 79.95799 76.64907 63.20204 32.99407 37.15831 67.23939 76.45541 72.10112
Variance 0.0141 0.04626 0.08323 0.28104 0.56084 0.64688 4.04695 24.38249 29.20614
Weighted Close Price (WCLPRICE) 365.79525 365.786 365.51575 365.51775 365.62375 365.74875 364.116 363.21975 356.56325
Weighted Moving Average (WMA) 365.73849 365.59868 365.80098 365.79794 365.45799 364.6269 361.41585 355.9924 356.45309
Williams Percent Range (WILLR) -4.375 -33.0781 -82.39376 -50.85693 -35.40856 -25.13812 -10.86146 -5.65316 -38.16289

EURHUF Analys

EURHUF Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid EURHUF.

EURHUF Historiska uppgifter - Historiska EURHUF data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

EURHUF Volatilitet - EURHUF Analys av valutavolatilitet i realtid.

EURHUF Korrelation - EURHUF Analys av valutakorrelation i realtid.

EURHUF Patterns - EURHUF prismönster i realtid.