För att använda chatten måste du logga in.

EURSGD Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1612.48163 -145372.64264 -1370582.64832
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1677.37586 -6966.04364 -450150.7909 -1316713.70363
Aroon Oscillator (AROONOSC) 85.71429 85.71429 28.57143 -35.71429 -64.28571 -21.42857 -71.42857 -85.71429 35.71429
Average Directional Index (ADI) 50.66212 37.52845 37.77685 38.69118 53.99416 26.89788 56.56187 12.99808 32.8392
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 26.99219 13.93306 29.30513 27.66772 31.19462 17.34124 42.07125 21.69926 27.55882
Average Price (AVGPRICE) 1.56408 1.56408 1.56399 1.56392 1.56376 1.5636 1.56571 1.56522 1.58138
Average True Range (ATR) 0.000090 0.00025 0.00052 0.00081 0.00145 0.00296 0.0047 0.01149 0.02701
Balance of Power (BOP) 0.63636 0.07692 0.5 0.5 0.18571 0.38298 0.25918 -0.33784 -0.61478
Chande Momentum Oscillator (CMO) 15.25424 13.58025 26.41509 -13.45646 -40.35088 -9.44282 -16.42576 -47.9843 -23.11109
Commodity Channel Index (CCI) 58.33333 120.82146 16.57658 33.19911 -69.6184 -131.89568 -33.88584 -166.76848 -161.32323
Directional Movement Index (DX) 76.36761 12.60504 6.17445 40.50166 54.42594 34.30936 29.19255 50.51735 20.88732
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1.56411 1.56401 1.56394 1.56351 1.56324 1.56592 1.56269 1.57054 1.60006
Exponential Moving Average (EMA) 1.56408 1.56393 1.56398 1.56381 1.56539 1.5664 1.56726 1.5873 1.60009
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 202.3313 104.10741 189.49876 27.27908 -12.07421 186.68866 14.03096 -15.47645 211.70917
HT_TRENDLINE 1.56406 1.5639 1.56367 1.56496 1.56702 1.56575 1.57328 1.59697 1.57348
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1.56406 1.56406 1.5639 1.5638 1.56374 1.56307 1.56495 1.56664 1.58695
LINEARREG 1.5641 1.56403 1.56381 1.5639 1.56291 1.5658 1.56275 1.56831 1.58898
LINEARREG_ANGLE 0.00022 0.00088 -0.00152 0.00083 -0.0219 -0.00527 -0.0397 -0.16741 -0.09799
LINEARREG_INTERCEPT 1.56405 1.56383 1.56415 1.56371 1.56788 1.567 1.57176 1.6063 1.61121
LINEARREG_SLOPE 0.0 0.000020 -0.000030 0.000010 -0.00038 -0.000090 -0.00069 -0.00292 -0.00171
MEDPRICE 1.5641 1.5641 1.564 1.56391 1.5638 1.56378 1.566 1.56541 1.58349
MIDPOINT 1.56407 1.56391 1.56407 1.56383 1.56554 1.56614 1.56966 1.58556 1.5974
MIDPRICE 1.56405 1.56388 1.56387 1.56365 1.5655 1.56642 1.57011 1.58772 1.6023
MINUS_DI 3.19905 14.56583 17.13593 25.75041 26.67575 25.40662 19.47181 23.09376 20.79557
MINUS_DM 0.000040 0.00039 0.00125 0.00258 0.00523 0.01055 0.01288 0.03695 0.07791
Momentum (MOM) 0.000040 0.00031 -0.00029 0.00080 -0.00287 -0.00153 -0.00271 -0.02897 -0.0287
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.01717 31.30563 37.50472 41.18699
Moving Average (MA) 1.56408 1.56393 1.56398 1.56381 1.56539 1.5664 1.56726 1.5873 1.60009
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.000060 -0.000050 -0.00020 -0.00105 -0.00118 -0.000050 -0.00586 -0.00839 0.01873
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65843.0 320590.0 1470342.0
PLUS_DI 23.87441 18.76751 15.14289 10.90454 7.87253 12.42636 10.67205 7.59208 13.60932
PLUS_DM 0.00030 0.00067 0.001 0.00124 0.0016 0.00392 0.00461 0.01225 0.05075
ROCR100 100.00575 100.01407 100.03582 99.9674 99.76523 99.89715 99.68174 97.48481 97.1056
Rate of Change (ROC) 0.00575 0.01407 0.03582 -0.0326 -0.23477 -0.10285 -0.31826 -2.51519 -2.8944
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.000060 0.00014 0.00036 -0.00033 -0.00235 -0.00103 -0.00318 -0.02515 -0.02894
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00006 1.00014 1.00036 0.99967 0.99765 0.99897 0.99682 0.97485 0.97106
Relative Strength Index (RSI) 57.62712 56.79012 63.20755 43.27177 29.82456 45.27859 41.78712 26.00785 38.44446
SUM 21.89711 21.89496 21.89575 21.8933 21.91548 21.92963 21.9416 22.22225 22.40132
Standard Deviation (SD) 0.0 0.00012 0.00023 0.00044 0.00171 0.00182 0.00362 0.0126 0.01422
Stochastic (STOCH) 43.68687 77.79845 63.85845 39.1644 51.55835 16.0187 51.30462 4.53942 27.32585
Stochastic Fast (STOCHF) 58.33333 81.39535 82.14286 48.0315 57.33945 16.12903 62.83048 6.91752 1.51184
Stochastic RSI (StochRSI) 31.92472 100.0 100.0 100.0 41.36771 13.64787 100.0 0.0 0.0
Stop and Reverse (SAR) 1.56416 1.56395 1.56366 1.5636 1.56472 1.56254 1.56222 1.57823 1.60783
TRIX 0.00056 0.000070 -0.00978 -0.0077 0.00846 0.00047 -0.03102 -0.00096 -0.07401
Time Series Forecast (TSF) 1.56411 1.56404 1.56378 1.56392 1.56252 1.56571 1.56206 1.56539 1.58727
Triangular Moving Average (TRIMA) 1.56408 1.5639 1.56397 1.56375 1.56527 1.56682 1.56627 1.58838 1.60105
Triple Exponential Moving Average (T3) 1.56408 1.5639 1.56355 1.56402 1.56662 1.56632 1.56869 1.59352 1.59184
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1.5641 1.56404 1.56388 1.56375 1.56336 1.56526 1.56383 1.56826 1.59106
True Range (TRANGE) 0.00011 0.00013 0.00032 0.00050 0.00070 0.00188 0.0049 0.00666 0.02653
Typical Price (TYPPRICE) 1.5641 1.56409 1.56402 1.56396 1.5638 1.56378 1.56602 1.56491 1.57936
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 52.55411 42.42048 67.61467 69.20742 41.43524 39.04132 53.49906 21.17756 8.07532
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000010 0.00016 0.00020
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1.5641 1.56409 1.56403 1.56398 1.5638 1.56378 1.56603 1.56466 1.5773
Weighted Moving Average (WMA) 1.56409 1.56396 1.56392 1.56384 1.56456 1.5662 1.56576 1.58097 1.59639
Williams Percent Range (WILLR) -23.80952 -14.28571 -38.59649 -31.53153 -78.88514 -83.87097 -75.0309 -96.45155 -98.59748

EURSGD Analys

EURSGD Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid EURSGD.

EURSGD Historiska uppgifter - Historiska EURSGD data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

EURSGD Volatilitet - EURSGD Analys av valutavolatilitet i realtid.

EURSGD Korrelation - EURSGD Analys av valutakorrelation i realtid.

EURSGD Patterns - EURSGD prismönster i realtid.