För att använda chatten måste du logga in.

EURZAR Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64993.77988 -387185.76522 836829.29223
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4615.8736 -62091.39662 -207838.44311 -342340.96211
Aroon Oscillator (AROONOSC) 64.28571 78.57143 -64.28571 -71.42857 -71.42857 85.71429 -71.42857 -21.42857 -71.42857
Average Directional Index (ADI) 37.98101 27.35125 40.64306 28.46941 27.07652 15.63793 15.71324 7.45286 22.09713
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 56.6688 45.59368 52.99603 33.59549 43.94344 31.92849 21.73998 29.76247 36.81198
Average Price (AVGPRICE) 17.08689 17.08271 17.0808 17.0744 17.06241 17.10518 16.91496 17.13887 17.22834
Average True Range (ATR) 0.002 0.009 0.01754 0.02905 0.05191 0.09641 0.22034 0.50921 0.9853
Balance of Power (BOP) 0.38571 0.76846 0.14634 0.38985 0.43915 -0.88286 0.88699 -0.62667 0.27172
Chande Momentum Oscillator (CMO) 55.99104 79.43166 -29.36508 -45.13356 -41.19063 22.31579 -10.69653 1.62237 -47.33743
Commodity Channel Index (CCI) 156.35976 75.77104 43.4361 -58.78609 -107.41484 -8.77742 -85.54253 -65.40153 -64.18176
Directional Movement Index (DX) 67.74194 91.47293 30.41605 50.21048 49.92545 38.27899 49.39354 13.91909 30.59423
Double Exponential Moving Average (DEMA) 17.0844 17.08473 17.0597 17.0508 17.07228 17.2032 16.94142 17.22581 17.17281
Exponential Moving Average (EMA) 17.08023 17.07183 17.07185 17.10236 17.16288 17.10391 17.16998 17.25759 18.00884
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 98.68165 144.37094 23.41766 10.89097 -40.69718 162.25328 -41.57249 197.70147 296.36836
HT_TRENDLINE 17.07939 17.06309 17.09339 17.15481 17.20339 16.98575 17.29238 17.0919 18.12846
HT_TRENDMODE 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 17.0867 17.08114 17.0779 17.07083 17.05644 17.14798 16.78889 17.26871 17.17306
LINEARREG 17.08546 17.08958 17.06079 17.04909 17.05022 17.21846 16.88361 17.17974 16.60046
LINEARREG_ANGLE 0.04611 0.15644 -0.09742 -0.46957 -0.99292 1.00966 -2.52272 -0.68615 -12.22547
LINEARREG_INTERCEPT 17.075 17.05408 17.0829 17.15563 17.27553 16.98935 17.45636 17.33543 19.41721
LINEARREG_SLOPE 0.00080 0.00273 -0.0017 -0.0082 -0.01733 0.01762 -0.04406 -0.01198 -0.21667
MEDPRICE 17.087 17.08262 17.08397 17.07512 17.05881 17.10736 16.91599 17.18497 17.17561
MIDPOINT 17.08159 17.06227 17.06948 17.10658 17.18012 17.08701 17.12368 17.32347 18.49928
MIDPRICE 17.0817 17.063 17.07596 17.10339 17.18379 17.09204 17.14586 17.31095 18.61603
MINUS_DI 7.67204 2.31162 28.95028 30.48681 33.06935 15.30848 23.51147 18.98853 26.86952
MINUS_DM 0.00215 0.00293 0.05731 0.12109 0.22804 0.20172 0.72576 1.34667 3.7103
Momentum (MOM) 0.00935 0.01672 -0.00283 -0.07401 -0.18838 -0.00294 -0.20711 -0.26054 -1.02365
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.56922 35.12343 53.87834 29.94072
Moving Average (MA) 17.08023 17.07183 17.07185 17.10236 17.16288 17.10391 17.16998 17.25759 18.00884
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.00103 0.00259 -0.02417 -0.05194 -0.01394 0.047 -0.01598 -0.07793 0.33094
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74288.0 389206.0 1783137.0
PLUS_DI 39.8946 51.90683 15.44653 10.10531 11.04504 34.29692 7.96442 25.12933 14.28011
PLUS_DM 0.01036 0.06513 0.03764 0.04016 0.08073 0.39265 0.23754 1.42981 1.27042
ROCR100 100.05856 100.31015 99.79245 99.48619 99.02786 101.03146 98.97046 100.38701 86.73216
Rate of Change (ROC) 0.05856 0.31015 -0.20755 -0.51381 -0.97214 1.03146 -1.02954 0.38701 -13.26784
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00059 0.0031 -0.00208 -0.00514 -0.00972 0.01031 -0.0103 0.00387 -0.13268
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00059 1.0031 0.99792 0.99486 0.99028 1.01031 0.9897 1.00387 0.86732
Relative Strength Index (RSI) 77.99552 89.71583 35.31746 27.43322 29.40468 61.15789 44.65173 50.81118 26.33129
SUM 239.12327 239.0056 239.00584 239.43307 240.28028 239.45472 240.37977 241.60621 252.1237
Standard Deviation (SD) 0.0037 0.01396 0.01581 0.03649 0.07559 0.10775 0.20017 0.26532 0.99412
Stochastic (STOCH) 92.32227 35.09523 86.37739 42.53129 12.70222 19.96808 31.55172 46.83331 54.2154
Stochastic Fast (STOCHF) 92.28261 66.40244 77.88095 80.23033 35.13679 0.74722 77.29647 25.41193 66.9234
Stochastic RSI (StochRSI) 96.6207 100.0 100.0 100.0 28.99492 0.0 54.2459 23.81335 50.11247
Stop and Reverse (SAR) 17.08622 17.07626 17.07259 17.03186 17.03186 17.20849 16.72538 17.56636 17.98013
TRIX 0.00096 -0.01054 -0.02597 -0.00841 0.05865 -0.07002 0.0526 -0.35522 0.79984
Time Series Forecast (TSF) 17.08627 17.09231 17.05909 17.04089 17.03289 17.23609 16.83955 17.16776 16.38379
Triangular Moving Average (TRIMA) 17.07954 17.07521 17.06574 17.09813 17.1633 17.12232 17.17632 17.27726 17.83724
Triple Exponential Moving Average (T3) 17.0794 17.06204 17.06992 17.12478 17.21683 17.01516 17.27991 17.05709 18.56914
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 17.08572 17.08384 17.06738 17.05703 17.06558 17.17856 16.92239 17.16447 17.08852
True Range (TRANGE) 0.00070 0.01002 0.0164 0.02129 0.0539 0.11072 0.3389 0.5009 1.06765
Typical Price (TYPPRICE) 17.08697 17.08397 17.08226 17.07602 17.06515 17.08961 16.96541 17.10192 17.25911
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 43.79813 88.76536 25.50379 70.63959 71.30301 5.9591 79.9383 6.53656 62.98803
Variance 0.000010 0.00019 0.00025 0.00133 0.00571 0.01161 0.04007 0.07039 0.98827
Weighted Close Price (WCLPRICE) 17.08696 17.08464 17.0814 17.07648 17.06833 17.08074 16.99012 17.06039 17.30087
Weighted Moving Average (WMA) 17.08198 17.07774 17.06816 17.0846 17.12533 17.14209 17.07452 17.23164 17.53938
Williams Percent Range (WILLR) -5.98651 -9.44302 -46.73999 -67.85739 -84.86803 -57.78188 -59.70557 -78.02892 -75.74644

EURZAR Analys

EURZAR Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid EURZAR.

EURZAR Historiska uppgifter - Historiska EURZAR data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

EURZAR Volatilitet - EURZAR Analys av valutavolatilitet i realtid.

EURZAR Korrelation - EURZAR Analys av valutakorrelation i realtid.

EURZAR Patterns - EURZAR prismönster i realtid.