För att använda chatten måste du logga in.

GBPSGD Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13901.32013 207930.21508 -1076493.98626
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1245.8696 -4259.15806 -65407.47958 -488091.48375
Aroon Oscillator (AROONOSC) -92.85714 -50.0 57.14286 85.71429 64.28571 -57.14286 100.0 -64.28571 71.42857
Average Directional Index (ADI) 18.2519 19.08275 31.68738 15.97343 45.46736 16.75894 17.78082 22.16591 12.19597
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 49.30695 15.03281 11.16914 36.4012 33.47403 31.57671 18.22955 37.84032 16.39955
Average Price (AVGPRICE) 1.85388 1.85405 1.85424 1.85446 1.85497 1.85223 1.85693 1.84816 1.84133
Average True Range (ATR) 0.00017 0.00047 0.00114 0.00161 0.00194 0.00423 0.00854 0.0176 0.046
Balance of Power (BOP) 0.04545 -0.5 -0.60241 -0.98182 0.21898 0.63187 0.39439 0.59765 -0.50245
Chande Momentum Oscillator (CMO) -60.31746 -30.45977 7.03518 26.67204 3.89198 -13.94322 44.06847 -22.69504 9.53231
Commodity Channel Index (CCI) -123.00667 -147.46889 3.44025 67.38838 238.441 -105.61717 149.50173 -59.80211 21.77324
Directional Movement Index (DX) 52.72727 20.96 5.15026 15.15551 18.54714 46.75159 54.63166 33.87688 21.90247
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1.85396 1.85441 1.85491 1.85464 1.85346 1.85356 1.85397 1.84664 1.86717
Exponential Moving Average (EMA) 1.85427 1.85486 1.85421 1.85369 1.85306 1.85569 1.84847 1.85908 1.82898
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE -29.00858 229.80697 163.04143 137.4416 21.83025 248.57928 111.47816 300.32139 179.89679
HT_TRENDLINE 1.8544 1.85472 1.85372 1.85305 1.85367 1.85558 1.84515 1.86315 1.79432
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1.85392 1.85409 1.85445 1.85493 1.85469 1.85104 1.85662 1.84429 1.84868
LINEARREG 1.8539 1.85424 1.8551 1.85475 1.85373 1.85275 1.85416 1.84181 1.87211
LINEARREG_ANGLE -0.00327 -0.00551 0.00782 0.00936 0.00591 -0.02594 0.05017 -0.1523 0.38016
LINEARREG_INTERCEPT 1.85464 1.85549 1.85333 1.85263 1.85239 1.85863 1.84278 1.87636 1.78585
LINEARREG_SLOPE -0.000060 -0.00010 0.00014 0.00016 0.00010 -0.00045 0.00088 -0.00266 0.00664
MEDPRICE 1.85385 1.85409 1.85432 1.85445 1.85511 1.85226 1.85716 1.84797 1.84403
MIDPOINT 1.85428 1.85478 1.85407 1.85381 1.85298 1.855 1.84986 1.85933 1.82331
MIDPRICE 1.85424 1.85485 1.8536 1.85312 1.8531 1.85328 1.84761 1.85817 1.81276
MINUS_DI 36.24161 26.55738 20.30226 13.08918 21.6471 29.02251 6.42574 24.73307 14.20983
MINUS_DM 0.00086 0.00173 0.00323 0.0029 0.00555 0.01728 0.00771 0.06126 0.09012
Momentum (MOM) -0.00059 -0.00113 0.00133 0.00053 0.00239 -0.00451 0.00947 -0.02618 0.04116
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.42471 63.57132 42.75659 63.00654
Moving Average (MA) 1.85427 1.85486 1.85421 1.85369 1.85306 1.85569 1.84847 1.85908 1.82898
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00021 0.00022 0.00064 0.00021 -0.00053 -0.00023 0.00042 -0.00261 0.02967
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57700.0 322252.0 1402746.0
PLUS_DI 11.21764 17.35363 22.50705 17.76534 14.87356 10.53074 21.90125 12.21591 22.18014
PLUS_DM 0.00022 0.00079 0.00333 0.00293 0.00399 0.0047 0.01682 0.02718 0.13052
ROCR100 99.95902 99.94286 100.03022 100.17886 100.02642 99.8809 101.20605 98.70467 101.69247
Rate of Change (ROC) -0.04098 -0.05714 0.03022 0.17886 0.02642 -0.1191 1.20605 -1.29533 1.69247
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00041 -0.00057 0.00030 0.00179 0.00026 -0.00119 0.01206 -0.01295 0.01692
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99959 0.99943 1.0003 1.00179 1.00026 0.99881 1.01206 0.98705 1.01692
Relative Strength Index (RSI) 19.84127 34.77011 53.51759 63.33602 51.94599 43.02839 72.03424 38.65248 54.76616
SUM 25.95976 25.9681 25.95899 25.95166 25.9429 25.97963 25.87857 26.02718 25.60568
Standard Deviation (SD) 0.00024 0.00053 0.00087 0.00091 0.00094 0.00213 0.00524 0.01362 0.03622
Stochastic (STOCH) 20.14295 5.14227 25.1737 75.66606 77.26296 53.05219 81.3712 50.61395 39.47145
Stochastic Fast (STOCHF) 31.48148 2.0202 1.0582 49.73118 81.46453 70.32193 86.81948 72.49509 6.84872
Stochastic RSI (StochRSI) 11.2491 0.0 0.0 38.89583 100.0 42.24258 100.0 100.0 0.0
Stop and Reverse (SAR) 1.85402 1.85463 1.855 1.85579 1.85207 1.8504 1.84861 1.83504 1.88431
TRIX -0.00202 0.00331 0.00135 -0.00558 -0.00641 0.0167 -0.04674 0.13701 -0.04353
Time Series Forecast (TSF) 1.85384 1.85414 1.85524 1.85492 1.85384 1.85229 1.85504 1.83915 1.87874
Triangular Moving Average (TRIMA) 1.85427 1.855 1.85436 1.85363 1.85278 1.85597 1.84681 1.85855 1.83449
Triple Exponential Moving Average (T3) 1.85429 1.85507 1.85396 1.85293 1.853 1.8567 1.84322 1.868 1.80947
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1.85393 1.85421 1.85478 1.85468 1.85392 1.85295 1.85573 1.84543 1.86056
True Range (TRANGE) 0.00022 0.00038 0.00083 0.0011 0.00137 0.00364 0.00606 0.01618 0.04076
Typical Price (TYPPRICE) 1.85387 1.85403 1.85418 1.85427 1.85506 1.85263 1.8574 1.84971 1.83882
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 67.52964 6.04329 5.13787 8.68663 53.57588 64.63779 66.27945 73.69221 13.37765
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000030 0.00019 0.00131
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1.85388 1.854 1.85412 1.85418 1.85504 1.85281 1.85752 1.85058 1.83621
Weighted Moving Average (WMA) 1.85415 1.85466 1.85451 1.85404 1.85329 1.85471 1.85037 1.85332 1.84335
Williams Percent Range (WILLR) -82.82828 -98.9418 -42.79176 -34.95327 -15.02783 -49.3845 -9.14149 -57.21119 -40.24345

GBPSGD Analys

GBPSGD Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid GBPSGD.

GBPSGD Historiska uppgifter - Historiska GBPSGD data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

GBPSGD Volatilitet - GBPSGD Analys av valutavolatilitet i realtid.

GBPSGD Korrelation - GBPSGD Analys av valutakorrelation i realtid.

GBPSGD Patterns - GBPSGD prismönster i realtid.