För att använda chatten måste du logga in.

NOKSEK Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -40114.07035 -72251.64033 168943.26087
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 989.79364 23936.68169 147838.06238 122060.32454
Aroon Oscillator (AROONOSC) -42.85714 92.85714 28.57143 -50.0 42.85714 -64.28571 100.0 85.71429 35.71429
Average Directional Index (ADI) 16.54398 21.88118 9.65963 25.24236 40.60052 11.5389 45.71623 31.70558 60.66584
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 38.16305 22.24341 13.63137 58.24918 30.63298 17.17314 50.1955 26.83267 50.24899
Average Price (AVGPRICE) 1.03017 1.03019 1.03012 1.03007 1.02966 1.02964 1.02988 1.02126 0.99592
Average True Range (ATR) 0.00011 0.00033 0.00069 0.00096 0.00167 0.00326 0.00811 0.01559 0.03639
Balance of Power (BOP) 0.0 -0.4 0.46809 0.43548 0.71918 -0.40714 -0.32538 0.11807 0.44962
Chande Momentum Oscillator (CMO) -25.71429 60.181 15.85127 20.28986 31.58426 -8.01506 35.07899 36.98055 14.28462
Commodity Channel Index (CCI) -79.47805 73.05772 169.58444 88.85389 63.58715 56.28288 139.67421 151.85637 74.68839
Directional Movement Index (DX) 38.88889 66.98959 1.32646 15.65684 30.02863 28.49093 70.72386 42.54448 3.89804
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1.0302 1.03032 1.02956 1.02963 1.0302 1.02838 1.03092 1.00964 0.98944
Exponential Moving Average (EMA) 1.03025 1.02978 1.02929 1.02958 1.02941 1.02823 1.02437 0.9919 0.98124
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 234.17171 155.78865 6.09746 259.90309 196.22676 -0.6633 194.65206 85.43496 114.08401
HT_TRENDLINE 1.03018 1.02931 1.02956 1.02939 1.02787 1.02932 1.01476 0.99203 0.98167
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1.03015 1.03017 1.02996 1.02988 1.02924 1.03032 1.03248 1.02167 0.99143
LINEARREG 1.03015 1.03039 1.02966 1.02951 1.02999 1.02831 1.02886 1.01644 1.00164
LINEARREG_ANGLE -0.00088 0.00537 0.00327 -0.00062 0.00511 0.00069 0.0396 0.21633 0.17984
LINEARREG_INTERCEPT 1.03035 1.02917 1.02892 1.02965 1.02883 1.02815 1.01988 0.96736 0.96083
LINEARREG_SLOPE -0.000020 0.000090 0.000060 -0.000010 0.000090 0.000010 0.00069 0.00378 0.00314
MEDPRICE 1.03018 1.03019 1.03018 1.0301 1.02968 1.02953 1.03073 1.02245 0.99802
MIDPOINT 1.03026 1.02973 1.02922 1.02949 1.0295 1.02857 1.02511 0.99754 0.97575
MIDPRICE 1.03026 1.0296 1.02927 1.02953 1.02919 1.02887 1.02253 0.99331 0.97134
MINUS_DI 16.28257 7.68974 21.33355 18.02246 14.04644 10.64847 3.67994 9.04372 14.89077
MINUS_DM 0.00025 0.00035 0.00133 0.00242 0.00329 0.00488 0.0042 0.01981 0.07619
Momentum (MOM) -0.00020 0.00074 0.00067 -0.00016 0.000010 0.00201 0.00457 0.04558 0.03654
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.77045 57.05948 68.2181 73.59091
Moving Average (MA) 1.03025 1.02978 1.02929 1.02958 1.02941 1.02823 1.02437 0.9919 0.98124
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.000040 0.00026 0.00014 0.00055 0.00098 0.00023 0.00939 0.00229 -0.02225
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53218.0 229248.0 1059735.0
PLUS_DI 7.16433 38.90003 21.90711 24.71357 26.10266 19.13369 21.45957 22.43706 16.09876
PLUS_DM 0.00010 0.00139 0.0021 0.00328 0.00571 0.00732 0.02186 0.04904 0.07462
ROCR100 99.98253 100.12927 100.07869 100.10884 100.30476 99.85543 101.60254 103.38918 103.88074
Rate of Change (ROC) -0.01747 0.12927 0.07869 0.10884 0.30476 -0.14457 1.60254 3.38918 3.88074
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00017 0.00129 0.00079 0.00109 0.00305 -0.00145 0.01603 0.03389 0.03881
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99983 1.00129 1.00079 1.00109 1.00305 0.99855 1.01603 1.03389 1.03881
Relative Strength Index (RSI) 37.14286 80.0905 57.92564 60.14493 65.79213 45.99247 67.53949 68.49027 57.14231
SUM 14.42351 14.41696 14.41006 14.41415 14.41169 14.39523 14.34121 13.88664 13.7373
Standard Deviation (SD) 0.0 0.00041 0.00052 0.00055 0.00093 0.00182 0.00419 0.01658 0.0234
Stochastic (STOCH) 28.18283 65.2998 91.5755 81.77987 47.38597 85.68303 79.62914 85.51069 45.78071
Stochastic Fast (STOCHF) 38.46154 55.9322 89.47368 89.47368 72.85714 72.0403 57.85024 80.42714 66.27445
Stochastic RSI (StochRSI) 13.08039 25.35877 100.0 100.0 68.18215 60.32393 9.01207 96.59688 82.49117
Stop and Reverse (SAR) 1.03021 1.03041 1.02979 1.02895 1.02813 1.0314 1.02465 1.01036 0.96913
TRIX 0.00179 -0.00315 0.00428 0.01515 -0.00864 0.03148 0.09445 0.11329 -0.26803
Time Series Forecast (TSF) 1.03014 1.03049 1.02972 1.0295 1.03008 1.02832 1.02956 1.02022 1.00478
Triangular Moving Average (TRIMA) 1.03026 1.02983 1.02916 1.02958 1.02959 1.02756 1.02373 0.98929 0.98361
Triple Exponential Moving Average (T3) 1.03029 1.02942 1.02942 1.02984 1.0286 1.02925 1.02145 0.99057 0.97417
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1.03017 1.0303 1.02976 1.02965 1.02987 1.02907 1.03053 1.01592 0.99373
True Range (TRANGE) 0.000070 0.00015 0.00047 0.00062 0.00146 0.0028 0.00796 0.01101 0.02898
Typical Price (TYPPRICE) 1.03017 1.03018 1.03017 1.03012 1.02984 1.02941 1.02973 1.02188 0.99879
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 38.77551 16.08943 49.88685 71.01126 80.6156 46.95552 30.81279 44.84924 60.32827
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000020 0.00027 0.00055
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1.03017 1.03017 1.03017 1.03014 1.02992 1.02935 1.02923 1.02159 0.99917
Weighted Moving Average (WMA) 1.03022 1.02999 1.02941 1.02956 1.0296 1.02826 1.02587 1.00008 0.98804
Williams Percent Range (WILLR) -82.75862 -16.04938 -10.52632 -27.14286 -27.76524 -47.13494 -28.65353 -10.44733 -23.06263

NOKSEK Analys

NOKSEK Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid NOKSEK.

NOKSEK Historiska uppgifter - Historiska NOKSEK data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

NOKSEK Volatilitet - NOKSEK Analys av valutavolatilitet i realtid.

NOKSEK Korrelation - NOKSEK Analys av valutakorrelation i realtid.

NOKSEK Patterns - NOKSEK prismönster i realtid.