För att använda chatten måste du logga in.
NZDJPY Indikator

Indikatorer

1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26377.1018 334075.42055 -1091646.76817
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 657.93776 110433.61236 77629.89243 971206.4
Aroon Oscillator (AROONOSC) 78.57143 64.28571 78.57143 78.57143 100.0 100.0 78.57143 -42.85714 57.14286
Average Directional Index (ADI) 35.98607 45.79361 51.71143 47.23229 29.83034 81.33368 25.32407 30.01778 13.53465
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 21.96613 44.32775 37.74553 43.22369 15.04618 61.24089 35.64178 32.57615 28.98934
Average Price (AVGPRICE) 81.4965 81.4635 81.46675 81.46025 81.38825 81.16825 80.864 77.30925 77.28675
Average True Range (ATR) 0.0185 0.05129 0.06264 0.10736 0.11471 0.28029 0.83757 1.71171 2.99414
Balance of Power (BOP) 0.57895 0.66667 0.0 0.60577 0.53636 0.91745 0.45808 0.68138 -0.29282
Chande Momentum Oscillator (CMO) 47.10744 29.94652 33.84615 52.2293 60.78861 72.95298 54.48011 -2.70019 35.52653
Commodity Channel Index (CCI) 101.9679 51.22196 116.13063 121.24908 132.883 163.60668 163.88761 42.60812 51.57207
Directional Movement Index (DX) 56.51408 58.18418 46.18909 74.21268 78.21454 90.56882 55.23085 46.03792 49.70643
Double Exponential Moving Average (DEMA) 81.49033 81.48208 81.47734 81.44509 81.34576 81.24773 79.98036 77.37765 78.68316
Exponential Moving Average (EMA) 81.46793 81.44764 81.36893 81.24843 81.09686 80.75857 78.25471 77.19471 75.24186
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 85.55904 171.034 202.91034 164.26138 164.75074 196.47153 125.0096 37.76395 158.60127
HT_TRENDLINE 81.46903 81.41045 81.27961 81.11026 80.92473 80.04363 77.76467 77.70931 72.04041
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 81.4897 81.44786 81.48164 81.42976 81.37375 81.07348 80.85866 77.07052 77.43193
LINEARREG 81.50234 81.48646 81.48191 81.47354 81.35894 81.13403 80.36374 77.62331 79.37106
LINEARREG_ANGLE 0.30335 0.34213 0.99584 1.98353 2.30897 3.30588 17.97648 3.77253 32.42623
LINEARREG_INTERCEPT 81.43351 81.40883 81.25594 81.02331 80.83477 80.38311 76.14569 76.76611 71.11266
LINEARREG_SLOPE 0.00529 0.00597 0.01738 0.03463 0.04032 0.05776 0.32447 0.06594 0.63526
MEDPRICE 81.4965 81.466 81.4565 81.47 81.385 81.168 80.887 77.285 77.494
MIDPOINT 81.468 81.4365 81.3615 81.2285 81.164 80.7465 78.8655 76.7605 74.4065
MIDPRICE 81.4645 81.433 81.375 81.2365 81.1535 80.6185 78.826 76.663 74.4035
MINUS_DI 7.29474 8.59092 11.26613 6.41959 5.01715 2.29995 10.7664 24.97107 8.60893
MINUS_DM 0.017 0.062 0.031 0.097 0.081 0.091 0.656 4.916 3.138
Momentum (MOM) 0.068 0.055 0.154 0.461 0.431 0.701 3.753 1.26 3.594
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 76.30513 46.21145 79.16393
Moving Average (MA) 81.46793 81.44764 81.36893 81.24843 81.09686 80.75857 78.25471 77.19471 75.24186
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00013 0.03514 0.12046 0.14061 0.13469 0.64271 0.56392 -0.07869 1.48022
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82336.0 440019.0 1675888.0
PLUS_DI 26.25517 32.4984 30.60691 43.36914 41.0425 46.47329 37.331 9.22699 25.62577
PLUS_DM 0.068 0.224 0.27 0.629 0.591 1.67 4.369 2.22 10.732
ROCR100 100.06999 100.13765 100.16227 100.60748 100.68632 101.72664 104.39658 99.62843 109.33947
Rate of Change (ROC) 0.06999 0.13765 0.16227 0.60748 0.68632 1.72664 4.39658 -0.37157 9.33947
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00070 0.00138 0.00162 0.00607 0.00686 0.01727 0.04397 -0.00372 0.09339
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.0007 1.00138 1.00162 1.00607 1.00686 1.01727 1.04397 0.99628 1.09339
Relative Strength Index (RSI) 73.55372 64.97326 66.92308 76.11465 80.3943 86.47649 77.24006 48.64991 67.76326
SUM 1140.551 1140.267 1139.165 1137.478 1135.356 1130.62 1095.566 1080.726 1053.386
Standard Deviation (SD) 0.02286 0.03528 0.07244 0.15343 0.18252 0.27803 1.40739 0.76455 3.13354
Stochastic (STOCH) 66.43418 30.74074 70.74906 82.27706 90.05924 87.80514 96.54147 55.9107 38.6659
Stochastic Fast (STOCHF) 87.09677 54.54545 74.7191 83.53909 96.07438 97.94934 92.13989 61.75576 38.81766
Stochastic RSI (StochRSI) 100.0 40.32514 86.5866 100.0 97.77182 95.97078 100.0 76.92234 0.0
Stop and Reverse (SAR) 81.485 81.423 81.522 81.344 81.279 80.894 79.856 76.436 74.561
TRIX 0.00056 0.00439 0.0144 0.01254 0.00396 0.09187 0.02152 0.25235 -0.50823
Time Series Forecast (TSF) 81.50764 81.49243 81.4993 81.50818 81.39926 81.19179 80.68821 77.68925 80.00632
Triangular Moving Average (TRIMA) 81.46959 81.45548 81.36918 81.25825 81.06559 80.76846 78.02309 77.11139 75.94505
Triple Exponential Moving Average (T3) 81.46443 81.43605 81.35426 81.18336 80.99404 80.59712 77.78455 77.72023 72.75521
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 81.49538 81.47645 81.47808 81.45296 81.37745 81.19401 80.41478 77.54795 78.12881
True Range (TRANGE) 0.019 0.048 0.067 0.104 0.11 0.424 0.668 1.246 2.312
Typical Price (TYPPRICE) 81.49833 81.46967 81.46333 81.474 81.397 81.233 80.92267 77.44267 77.243
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 67.42571 69.12062 71.30949 63.95292 80.10748 86.78841 74.79801 76.0296 33.81501
Variance 0.00052 0.00124 0.00525 0.02354 0.03331 0.0773 1.98076 0.58453 9.81907
Weighted Close Price (WCLPRICE) 81.49925 81.4715 81.46675 81.476 81.403 81.2655 80.9405 77.5215 77.1175
Weighted Moving Average (WMA) 81.4794 81.46058 81.40659 81.32347 81.18422 80.88372 78.95772 77.33758 76.61826
Williams Percent Range (WILLR) -4.81928 -25.2809 -15.30612 -7.00525 -3.31588 -1.11622 -4.73904 -23.97814 -29.75665

NZDJPY Analys

NZDJPY Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid NZDJPY.

NZDJPY Historiska uppgifter - Historiska NZDJPY data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

NZDJPY Volatilitet - NZDJPY Analys av valutavolatilitet i realtid.

NZDJPY Korrelation - NZDJPY Analys av valutakorrelation i realtid.

NZDJPY Patterns - NZDJPY prismönster i realtid.