För att använda chatten måste du logga in.

USDHUF Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -41644.29361 -127676.41221 1148151.21812
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8190.13188 114042.86693 208308.72927
Aroon Oscillator (AROONOSC) 85.71429 -85.71429 -50.0 -21.42857 -35.71429 -64.28571 28.57143 42.85714 -78.57143
Average Directional Index (ADI) 5.74747 50.45184 26.7035 20.80042 30.88818 26.1595 50.63674 11.9756 20.00336
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 30.64381 47.86923 19.26658 28.36399 20.43145 39.67554 57.10742 22.17032 36.05144
Average Price (AVGPRICE) 312.85 312.8345 312.80525 312.8625 312.87225 313.04625 313.87925 310.9345 302.304
Average True Range (ATR) 0.02693 0.07386 0.12964 0.16979 0.40514 0.87021 2.82257 5.53357 14.11479
Balance of Power (BOP) 0.90476 0.71014 0.15054 -0.78035 -0.65238 0.72169 -0.50724 -0.49341 0.74221
Chande Momentum Oscillator (CMO) 51.04895 -20.72072 -27.72384 -24.38692 -19.86119 -35.7764 16.72727 25.97533 14.91609
Commodity Channel Index (CCI) 108.85385 -41.24181 -125.28428 -85.69677 -67.10259 -137.27578 99.35228 142.74785 62.00511
Directional Movement Index (DX) 30.70866 39.67767 28.58961 8.95643 29.70123 15.59084 33.04801 30.21145 18.92114
Double Exponential Moving Average (DEMA) 312.85372 312.78013 312.93449 313.00864 312.74151 313.64348 313.86167 306.53474 298.75501
Exponential Moving Average (EMA) 312.82836 312.8685 313.075 312.99693 313.00236 314.25514 311.77164 301.95093 300.52593
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 127.01795 15.31121 216.26242 119.91934 18.62447 228.22834 208.41533 197.34083 -33.03039
HT_TRENDLINE 312.81653 313.01992 312.99723 312.99227 313.66645 313.85967 309.73418 297.16935 303.32385
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 312.85138 312.80401 312.80105 312.92428 312.94498 312.92678 314.39798 310.93514 295.64559
LINEARREG 312.85971 312.812 312.88229 313.04854 312.92083 313.3054 313.50694 304.93294 297.89463
LINEARREG_ANGLE 0.2764 -0.49802 -1.69823 0.45496 -0.71862 -8.31291 14.9476 24.6443 -22.03886
LINEARREG_INTERCEPT 312.797 312.925 313.26771 312.94531 313.08389 315.20489 310.03634 298.96891 303.15723
LINEARREG_SLOPE 0.00482 -0.00869 -0.02965 0.00794 -0.01254 -0.14611 0.26697 0.45877 -0.40482
MEDPRICE 312.8495 312.8355 312.8155 312.8555 312.874 313.0505 314.087 310.8975 301.8955
MIDPOINT 312.83 312.875 313.0355 313.017 313.185 313.8835 311.869 301.646 299.036
MIDPRICE 312.8255 312.874 313.0555 313.0555 313.184 314.341 312.4315 302.4495 299.3515
MINUS_DI 11.62129 26.94101 25.59524 30.34048 25.94867 18.46507 11.1101 13.87487 13.84152
MINUS_DM 0.044 0.242 0.465 0.723 1.171 2.153 4.291 10.795 27.434
Momentum (MOM) 0.049 0.039 -0.438 -0.123 0.042 -1.332 2.663 9.157 9.978
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.87011 58.40088 50.10862
Moving Average (MA) 312.82836 312.8685 313.075 312.99693 313.00236 314.25514 311.77164 301.95093 300.52593
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00226 -0.11987 -0.01911 -0.14779 -0.46173 0.44386 3.44493 1.90267 2.6471
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53337.0 278058.0 1394347.0
PLUS_DI 21.92198 11.63496 14.21395 25.35238 14.06432 13.48395 22.07816 25.88773 20.30183
PLUS_DM 0.072 0.118 0.259 0.574 0.8 1.639 7.683 19.126 39.792
ROCR100 100.02334 99.9706 99.91791 99.88568 99.76271 99.45136 100.8301 103.55296 106.13738
Rate of Change (ROC) 0.02334 -0.0294 -0.08209 -0.11432 -0.23729 -0.54864 0.8301 3.55296 6.13738
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00023 -0.00029 -0.00082 -0.00114 -0.00237 -0.00549 0.0083 0.03553 0.06137
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00023 0.99971 0.99918 0.99886 0.99763 0.99451 1.0083 1.03553 1.06137
Relative Strength Index (RSI) 75.52448 39.63964 36.13808 37.80654 40.06941 32.1118 58.36364 62.98766 57.45804
SUM 4379.597 4380.159 4383.05 4381.957 4382.033 4399.572 4364.803 4227.313 4207.363
Standard Deviation (SD) 0.02127 0.05421 0.17263 0.15479 0.23525 0.76232 1.60073 5.31542 7.71295
Stochastic (STOCH) 76.78912 41.70434 12.20041 13.84543 39.73255 12.92919 63.96131 85.38853 69.64346
Stochastic Fast (STOCHF) 76.74419 88.11881 7.69231 5.75916 5.75916 21.75774 45.25346 82.86242 93.9309
Stochastic RSI (StochRSI) 100.0 100.0 11.25182 0.0 11.40467 18.01605 0.0 93.36402 98.86096
Stop and Reverse (SAR) 312.829 312.797 312.942 312.979 313.342 312.569 316.113 305.331 311.954
TRIX -0.00139 0.00174 -0.00091 -0.02402 -0.00519 0.03841 0.18854 -0.11344 0.56925
Time Series Forecast (TSF) 312.86454 312.80331 312.85264 313.05648 312.90829 313.15929 313.77391 305.39171 297.48981
Triangular Moving Average (TRIMA) 312.82654 312.87345 313.12907 313.02904 312.97462 314.39941 311.44111 299.58868 299.49704
Triple Exponential Moving Average (T3) 312.80842 312.94812 313.07393 312.84001 313.24339 314.57226 311.87418 298.32619 305.21126
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 312.85651 312.80037 312.86128 312.96238 312.85889 313.33516 313.98448 308.01694 300.41388
True Range (TRANGE) 0.021 0.069 0.093 0.173 0.21 0.521 3.038 4.323 20.117
Typical Price (TYPPRICE) 312.853 312.843 312.811 312.83767 312.85 313.11033 313.69167 310.56667 304.65633
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 89.56916 73.33774 32.05257 28.29351 17.10409 73.31297 15.11415 40.7575 79.75421
Variance 0.00045 0.00294 0.0298 0.02396 0.05534 0.58112 2.56235 28.25373 59.48965
Weighted Close Price (WCLPRICE) 312.85475 312.84675 312.80875 312.82875 312.838 313.14025 313.494 310.40125 306.03675
Weighted Moving Average (WMA) 312.83881 312.84967 313.01076 313.01413 312.97518 313.93856 312.35008 302.94493 299.64883
Williams Percent Range (WILLR) -11.23596 -57.61905 -94.24084 -94.24084 -81.05691 -81.34876 -44.17999 -14.86404 -17.50848

USDHUF Analys

USDHUF Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid USDHUF.

USDHUF Historiska uppgifter - Historiska USDHUF data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

USDHUF Volatilitet - USDHUF Analys av valutavolatilitet i realtid.

USDHUF Korrelation - USDHUF Analys av valutakorrelation i realtid.

USDHUF Patterns - USDHUF prismönster i realtid.