För att använda chatten måste du logga in.

USDJPY Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 580.91837 -397265.87413 682644.28995
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12794.17277 270382.04563 2165688.05606
Aroon Oscillator (AROONOSC) 0.0 42.85714 -50.0 14.28571 -28.57143 -42.85714 64.28571 78.57143 57.14286
Average Directional Index (ADI) 12.68116 17.98325 13.66535 30.27334 22.49511 20.88666 70.21974 14.29973 25.3356
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 20.75019 12.4378 20.14193 25.64781 37.50842 15.1842 34.57319 46.90354 27.46905
Average Price (AVGPRICE) 113.595 113.61225 113.60375 113.61025 113.5835 113.61475 113.881 113.95575 110.616
Average True Range (ATR) 0.03236 0.05771 0.0635 0.0955 0.12114 0.25243 0.70143 1.32886 2.49936
Balance of Power (BOP) 0.43478 -0.12766 -0.01316 -0.0404 0.23478 0.34553 -0.37575 -0.56876 0.43156
Chande Momentum Oscillator (CMO) 3.93013 -1.55902 -15.74803 10.77505 -27.80899 -15.56933 40.84454 41.5246 32.88252
Commodity Channel Index (CCI) 12.31782 66.60006 -37.41104 -9.1876 -69.24119 -95.46356 17.83141 192.16202 91.75148
Directional Movement Index (DX) 0.96077 5.08565 23.34152 4.49775 25.10725 26.75469 51.83807 40.14006 51.05309
Double Exponential Moving Average (DEMA) 113.59202 113.60549 113.60084 113.60492 113.59986 113.71663 114.38416 112.44274 110.27182
Exponential Moving Average (EMA) 113.59529 113.59193 113.623 113.62029 113.65729 113.8925 113.75007 110.78779 107.60864
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 70.6958 102.75277 288.90718 82.9772 -42.74375 224.45386 191.22802 151.10058 97.12635
HT_TRENDLINE 113.60186 113.58901 113.62219 113.6327 113.6945 113.81498 112.60844 110.24791 107.56947
HT_TRENDMODE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 113.57619 113.61496 113.60797 113.60897 113.5844 113.56023 114.11394 114.1729 110.08521
LINEARREG 113.5988 113.60991 113.58334 113.61663 113.57549 113.63314 114.23674 112.53517 111.34686
LINEARREG_ANGLE 0.03098 0.15854 -0.34956 -0.03224 -0.72101 -2.28495 4.28189 15.047 29.90363
LINEARREG_INTERCEPT 113.59177 113.57394 113.66266 113.62394 113.73909 114.15186 113.2634 109.0404 103.87043
LINEARREG_SLOPE 0.00054 0.00277 -0.0061 -0.00056 -0.01258 -0.0399 0.07487 0.26883 0.57511
MEDPRICE 113.6 113.6145 113.6 113.6115 113.5715 113.625 113.8015 114.0565 110.595
MIDPOINT 113.591 113.581 113.648 113.6195 113.678 113.8665 113.301 111.922 107.2885
MIDPRICE 113.5955 113.5875 113.6195 113.625 113.6845 113.8495 113.106 111.712 107.3345
MINUS_DI 21.24326 18.60487 23.7342 21.86499 27.63164 25.669 11.53682 11.91787 8.15181
MINUS_DM 0.08 0.151 0.211 0.294 0.467 0.912 1.118 1.58 2.871
Momentum (MOM) 0.024 0.06 -0.061 -0.09 -0.069 -0.528 0.552 3.893 6.968
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.09624 68.37824 38.54131
Moving Average (MA) 113.59529 113.59193 113.623 113.62029 113.65729 113.8925 113.75007 110.78779 107.60864
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00661 -0.00948 0.00565 -0.05041 -0.05294 -0.06286 1.05893 0.93583 0.33357
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96781.0 450468.0 1484401.0
PLUS_DI 20.83895 16.80409 14.75114 23.92449 16.54108 14.83286 36.37163 27.90132 25.15698
PLUS_DM 0.092 0.129 0.132 0.294 0.266 0.42 2.989 5.2 8.762
ROCR100 100.00792 99.99384 99.9648 100.0502 99.82602 99.82345 101.95847 103.09778 105.04966
Rate of Change (ROC) 0.00792 -0.00616 -0.0352 0.0502 -0.17398 -0.17655 1.95847 3.09778 5.04966
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.000080 -0.000060 -0.00035 0.00050 -0.00174 -0.00177 0.01958 0.03098 0.0505
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00008 0.99994 0.99965 1.0005 0.99826 0.99823 1.01958 1.03098 1.0505
Relative Strength Index (RSI) 51.96507 49.22049 42.12598 55.38752 36.09551 42.21534 70.42227 70.7623 66.44126
SUM 1590.334 1590.287 1590.722 1590.684 1591.202 1594.495 1592.501 1551.029 1506.521
Standard Deviation (SD) 0.02091 0.02992 0.03688 0.04419 0.07767 0.20621 0.55859 1.4379 2.76608
Stochastic (STOCH) 29.30403 37.44108 69.93986 42.43099 47.0016 48.75832 40.14604 91.13805 67.03343
Stochastic Fast (STOCHF) 54.94505 45.45455 63.26531 57.40741 40.59829 53.59343 40.64016 78.28971 78.59433
Stochastic RSI (StochRSI) 58.33932 57.27633 90.3905 38.82849 62.19056 25.16662 0.0 73.97386 88.46177
Stop and Reverse (SAR) 113.553 113.562 113.661 113.514 113.676 113.501 114.309 112.105 108.725
TRIX 0.00106 -0.00177 -0.00181 -0.00487 -0.01318 -0.0222 0.06282 0.19325 -0.1348
Time Series Forecast (TSF) 113.59934 113.61268 113.57724 113.61607 113.5629 113.59324 114.31162 112.804 111.92197
Triangular Moving Average (TRIMA) 113.6022 113.59091 113.61502 113.6303 113.63646 113.90816 113.93854 110.37107 107.53711
Triple Exponential Moving Average (T3) 113.60167 113.58323 113.61788 113.60794 113.65505 113.85466 113.37365 110.6653 106.76279
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 113.58961 113.60754 113.60085 113.60331 113.5999 113.6583 114.13235 112.9546 110.77511
True Range (TRANGE) 0.047 0.047 0.076 0.099 0.115 0.246 0.833 1.287 2.966
Typical Price (TYPPRICE) 113.6 113.612 113.60233 113.61 113.584 113.63233 113.80233 113.86733 110.82233
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 51.21121 45.59873 55.91896 53.85994 68.54776 49.42629 54.52728 30.97448 68.72162
Variance 0.00044 0.00090 0.00136 0.00195 0.00603 0.04252 0.31203 2.06755 7.65121
Weighted Close Price (WCLPRICE) 113.6 113.61075 113.6035 113.60925 113.59025 113.636 113.80275 113.77275 110.936
Weighted Moving Average (WMA) 113.59646 113.59792 113.60978 113.61907 113.63002 113.80605 113.9123 111.37025 108.85471
Williams Percent Range (WILLR) -45.05495 -36.73469 -55.92417 -57.31707 -70.57221 -71.84466 -28.1054 -20.26439 -8.44313

USDJPY Analys

USDJPY Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid USDJPY.

USDJPY Historiska uppgifter - Historiska USDJPY data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

USDJPY Volatilitet - USDJPY Analys av valutavolatilitet i realtid.

USDJPY Korrelation - USDJPY Analys av valutakorrelation i realtid.

USDJPY Patterns - USDJPY prismönster i realtid.