För att använda chatten måste du logga in.

USDTHB Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1419.28241 -7997.16456 65355.0497
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -192.51769 -2069.83233 9690.42014 47507.90516
Aroon Oscillator (AROONOSC) 71.42857 78.57143 -71.42857 -85.71429 -92.85714 -100.0 -42.85714 85.71429 64.28571
Average Directional Index (ADI) 43.1307 47.36967 47.63796 16.45953 25.01308 17.33741 22.40448 43.80644 18.56002
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 16.02177 36.15815 20.88022 42.94405 24.98909 18.63487 24.28529 57.10038 18.38201
Average Price (AVGPRICE) 33.05878 33.06029 33.06078 33.05904 33.0548 33.0953 33.37498 33.60003 33.01206
Average True Range (ATR) 0.00137 0.00366 0.01381 0.02202 0.04209 0.07858 0.21091 0.49014 0.87607
Balance of Power (BOP) -0.34106 -1.0 -0.9801 0.39721 0.59933 -0.82942 0.54398 -0.62405 0.74544
Chande Momentum Oscillator (CMO) 36.91358 44.68085 -60.43063 -44.8089 -24.59815 -52.64335 -14.39527 23.45087 31.2189
Commodity Channel Index (CCI) -9.67653 83.30247 -40.21412 -85.2698 -174.81352 -140.59736 -45.70196 75.88065 177.80508
Directional Movement Index (DX) 31.30518 36.52353 83.65107 42.75113 38.50962 52.93864 24.87583 18.51693 50.45607
Double Exponential Moving Average (DEMA) 33.061 33.05869 33.04905 33.05967 33.05312 33.12708 33.35517 33.65306 32.3631
Exponential Moving Average (EMA) 33.05893 33.0555 33.06758 33.09022 33.10116 33.27064 33.52331 33.14507 31.34377
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 176.82139 64.21092 -20.33026 311.25757 21.50105 312.67103 272.64338 191.18765 27.7572
HT_TRENDLINE 33.05576 33.0569 33.08898 33.10313 33.18372 33.32462 33.5301 32.36123 31.18035
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 33.05964 33.05977 33.05978 33.05713 33.05118 33.12557 33.35882 33.86496 32.34484
LINEARREG 33.06098 33.06093 33.04685 33.05497 33.07493 33.09632 33.23858 33.47118 32.47201
LINEARREG_ANGLE 0.01805 0.04784 -0.18275 -0.31072 -0.23117 -1.5362 -2.50818 2.87215 9.84704
LINEARREG_INTERCEPT 33.05688 33.05007 33.08831 33.12547 33.12738 33.44496 33.80803 32.81896 30.21553
LINEARREG_SLOPE 0.00031 0.00083 -0.00319 -0.00542 -0.00403 -0.02682 -0.0438 0.05017 0.17358
MEDPRICE 33.05928 33.06029 33.06077 33.05927 33.05428 33.09179 33.37779 33.53678 33.09031
MIDPOINT 33.05829 33.0553 33.0793 33.09377 33.10078 33.23069 33.51328 33.17627 31.7573
MIDPRICE 33.05829 33.05327 33.08229 33.09778 33.10579 33.23779 33.5648 33.09029 31.87179
MINUS_DI 26.99124 13.65489 40.8583 41.46617 24.39938 32.30392 27.63819 20.9258 10.71402
MINUS_DM 0.00508 0.00499 0.07103 0.128 0.11404 0.34003 0.81807 1.41303 1.329
Momentum (MOM) 0.001 0.00703 -0.01598 -0.05296 -0.07296 -0.32701 -0.38798 -0.00303 3.32503
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.89659 50.397 76.53487 54.48943
Moving Average (MA) 33.05893 33.0555 33.06758 33.09022 33.10116 33.27064 33.52331 33.14507 31.34377
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.00258 -0.0033 -0.0147 -0.03264 -0.0666 -0.07438 0.11258 0.67775 0.41289
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3227.0 26324.0 114135.0
PLUS_DI 51.5918 29.36858 3.63727 16.62958 10.83194 9.94037 16.62689 30.43652 32.53657
PLUS_DM 0.00902 0.015 0.00696 0.05095 0.06395 0.11007 0.47334 2.03502 3.99701
ROCR100 100.01809 100.0394 99.83388 99.72556 99.71659 99.0622 99.33904 102.78357 107.54885
Rate of Change (ROC) 0.01809 0.0394 -0.16612 -0.27444 -0.28341 -0.9378 -0.66096 2.78357 7.54885
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00018 0.00039 -0.00166 -0.00274 -0.00283 -0.00938 -0.00661 0.02784 0.07549
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00018 1.00039 0.99834 0.99726 0.99717 0.99062 0.99339 1.02784 1.07549
Relative Strength Index (RSI) 68.45679 72.34043 19.78469 27.59555 37.70093 23.67832 42.80236 61.72543 65.60945
SUM 462.82504 462.777 462.94609 463.26306 463.41619 465.78892 469.32629 464.03102 438.8128
Standard Deviation (SD) 0.00203 0.00399 0.0161 0.02879 0.02831 0.11705 0.2442 0.4056 1.03403
Stochastic (STOCH) 0.66335 65.31048 79.42664 21.96929 8.24994 11.15809 63.25028 75.85287 78.17394
Stochastic Fast (STOCHF) 0.0 50.37783 88.41858 37.55306 15.34537 5.78417 72.375 54.7289 86.97426
Stochastic RSI (StochRSI) 0.0 91.60516 100.0 26.97895 18.87015 1.66774 73.34807 40.25541 100.0
Stop and Reverse (SAR) 33.05777 33.05977 33.05677 33.04678 33.04477 33.15581 33.47582 33.98777 33.99581
TRIX -0.00031 -0.00693 0.00072 -0.02379 -0.01359 0.00759 0.10557 0.18267 -0.17063
Time Series Forecast (TSF) 33.06129 33.06176 33.04366 33.04954 33.0709 33.0695 33.19478 33.52135 32.64559
Triangular Moving Average (TRIMA) 33.05961 33.05511 33.06384 33.09504 33.10766 33.28416 33.47725 33.0545 31.03186
Triple Exponential Moving Average (T3) 33.05709 33.05071 33.0796 33.08576 33.13116 33.32102 33.63706 32.88636 30.96963
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 33.0602 33.05972 33.05206 33.05265 33.05694 33.09844 33.34975 33.63489 32.71684
True Range (TRANGE) 0.00302 0.001 0.00201 0.00501 0.015 0.09403 0.108 0.79 1.811
Typical Price (TYPPRICE) 33.05878 33.06013 33.06045 33.05945 33.05612 33.08113 33.38571 33.49678 33.26314
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 0.3979 6.58564 26.51071 67.71282 67.31654 26.84821 59.51799 40.07559 67.05788
Variance 0.0 0.000020 0.00026 0.00083 0.00080 0.0137 0.05964 0.16451 1.06923
Weighted Close Price (WCLPRICE) 33.05853 33.06005 33.06029 33.05954 33.05705 33.0758 33.38967 33.47678 33.34956
Weighted Moving Average (WMA) 33.05961 33.05731 33.06067 33.07847 33.09241 33.21253 33.4284 33.25378 31.71985
Williams Percent Range (WILLR) -57.44986 -11.58142 -79.95736 -85.814 -87.67617 -96.10403 -69.29778 -31.97261 -9.11008

USDTHB Analys

USDTHB Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid USDTHB.

USDTHB Historiska uppgifter - Historiska USDTHB data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

USDTHB Volatilitet - USDTHB Analys av valutavolatilitet i realtid.

USDTHB Korrelation - USDTHB Analys av valutakorrelation i realtid.

USDTHB Patterns - USDTHB prismönster i realtid.