För att använda chatten måste du logga in.

USDTRY Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4756.22256 244501.22199 535591.81828
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2007.28826 40362.19184 278341.48119 168022.11351
Aroon Oscillator (AROONOSC) -50.0 -78.57143 -85.71429 -85.71429 -57.14286 78.57143 100.0 50.0 100.0
Average Directional Index (ADI) 25.36501 85.4307 65.22926 30.38372 39.01417 47.0098 85.88655 25.26812 75.45985
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 65.02412 83.44954 37.92339 31.51984 45.82788 34.78334 72.12048 36.00521 64.38671
Average Price (AVGPRICE) 9.54349 9.54625 9.54261 9.54779 9.56174 9.70296 9.56151 9.42046 8.60078
Average True Range (ATR) 0.00073 0.00528 0.01927 0.03402 0.04939 0.09268 0.11382 0.23093 0.61877
Balance of Power (BOP) -1.0 -0.98378 0.13761 -0.43119 -0.92091 -0.5691 0.35171 0.73495 0.83053
Chande Momentum Oscillator (CMO) -32.27408 -47.09087 -75.13121 -62.58969 -40.61291 65.74854 75.01416 53.86328 39.94221
Commodity Channel Index (CCI) -185.288 -56.65347 -104.13804 -118.76544 -176.74335 77.57881 158.19683 205.69625 108.11116
Directional Movement Index (DX) 41.50708 65.81644 86.68012 72.01896 26.27329 80.40257 86.83199 50.47356 64.04536
Double Exponential Moving Average (DEMA) 9.5455 9.5409 9.53367 9.55794 9.62935 9.72764 9.45265 9.1022 8.75598
Exponential Moving Average (EMA) 9.5458 9.55005 9.58746 9.64816 9.6969 9.56307 9.1447 8.69956 8.04919
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 190.20191 6.45273 10.41254 -32.89262 242.10577 164.20824 172.83848 107.30092 196.7039
HT_TRENDLINE 9.54461 9.56264 9.63601 9.69599 9.68621 9.42802 8.96294 8.60163 7.26255
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 9.54551 9.54694 9.54344 9.54864 9.57582 9.71515 9.53458 9.30715 8.35943
LINEARREG 9.54545 9.54252 9.53224 9.54014 9.61079 9.75138 9.49263 9.14364 8.6508
LINEARREG_ANGLE -0.00309 -0.06635 -0.48666 -0.9521 -0.75894 1.65945 3.06399 3.90838 5.28799
LINEARREG_INTERCEPT 9.54615 9.55757 9.64267 9.75618 9.783 9.37476 8.79677 8.25548 7.44758
LINEARREG_SLOPE -0.000050 -0.00116 -0.00849 -0.01662 -0.01325 0.02897 0.05353 0.06832 0.09256
MEDPRICE 9.54349 9.54624 9.54149 9.54905 9.56155 9.70967 9.57448 9.43124 8.60738
MIDPOINT 9.54415 9.55053 9.60352 9.64593 9.6803 9.50057 9.22175 8.94344 8.0968
MIDPRICE 9.54415 9.5521 9.6019 9.6538 9.68099 9.53231 9.25234 8.9623 7.91341
MINUS_DI 65.99622 51.39029 57.37482 45.10232 29.07671 6.23297 3.77739 13.53056 7.99666
MINUS_DM 0.00658 0.0306 0.15484 0.20803 0.19667 0.07674 0.0607 0.44225 0.69698
Momentum (MOM) -0.00602 -0.00641 -0.05813 -0.20562 -0.19135 0.14558 0.63069 1.08175 1.05542
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.20233 83.39963 76.49278 64.51107
Moving Average (MA) 9.5458 9.55005 9.58746 9.64816 9.6969 9.56307 9.1447 8.69956 8.04919
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00045 -0.01392 -0.05257 -0.04843 0.00606 0.10616 0.24213 0.28915 0.81572
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85656.0 381101.0 676046.0
PLUS_DI 27.27999 10.59426 4.09377 7.33646 16.97691 57.37708 53.59486 41.10917 36.48529
PLUS_DM 0.00289 0.00784 0.00657 0.03503 0.11791 0.71953 0.8423 1.3134 2.75984
ROCR100 99.96595 99.77412 98.79972 98.09013 98.15308 104.59354 108.22681 112.4354 127.35752
Rate of Change (ROC) -0.03405 -0.22588 -1.20028 -1.90987 -1.84692 4.59354 8.22681 12.4354 27.35752
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00034 -0.00226 -0.012 -0.0191 -0.01847 0.04594 0.08227 0.12435 0.27358
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99966 0.99774 0.988 0.9809 0.98153 1.04594 1.08227 1.12435 1.27358
Relative Strength Index (RSI) 33.86296 26.45457 12.43439 18.70516 29.69354 82.87427 87.50708 76.93164 69.97111
SUM 133.64119 133.70064 134.22437 135.07424 135.75657 133.88295 128.02576 121.7938 112.68866
Standard Deviation (SD) 0.00171 0.00576 0.03619 0.06951 0.07316 0.12674 0.22532 0.35323 0.51153
Stochastic (STOCH) 18.65942 62.85761 13.68118 6.15642 7.5382 51.53448 75.88829 95.9742 68.8368
Stochastic Fast (STOCHF) 0.0 81.87251 16.03479 2.51326 0.95839 34.06098 82.07944 92.19561 90.262
Stochastic RSI (StochRSI) 0.0 86.56187 16.78515 0.0 0.0 0.0 61.39064 100.0 74.6145
Stop and Reverse (SAR) 9.54587 9.54435 9.55479 9.58197 9.60693 9.82085 9.20034 8.91866 8.9523
TRIX -0.00444 -0.03103 -0.02577 0.05212 0.0846 0.04246 0.22916 0.58751 1.59335
Time Series Forecast (TSF) 9.54539 9.54136 9.52375 9.52352 9.59755 9.78035 9.54616 9.21196 8.74336
Triangular Moving Average (TRIMA) 9.54649 9.5499 9.5841 9.64981 9.71905 9.57492 9.13579 8.59713 7.98794
Triple Exponential Moving Average (T3) 9.54456 9.54998 9.60783 9.69384 9.7345 9.48657 9.07015 8.68184 7.82223
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 9.5445 9.54201 9.53739 9.5491 9.59588 9.72483 9.48656 9.2436 8.73636
True Range (TRANGE) 0.00473 0.00185 0.00872 0.01584 0.04084 0.1136 0.17523 0.46173 0.68984
Typical Price (TYPPRICE) 9.5427 9.54595 9.54243 9.54707 9.55541 9.69442 9.57611 9.48061 8.69847
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 1.37466 28.78926 66.18992 11.47051 12.2508 11.7038 63.16736 84.77581 74.92486
Variance 0.0 0.000030 0.00131 0.00483 0.00535 0.01606 0.05077 0.12477 0.26167
Weighted Close Price (WCLPRICE) 9.5423 9.5458 9.54291 9.54609 9.55233 9.6868 9.57692 9.50529 8.74401
Weighted Moving Average (WMA) 9.54568 9.54754 9.56905 9.61215 9.6682 9.62584 9.26067 8.84758 8.24973
Williams Percent Range (WILLR) -100.0 -72.54509 -94.45002 -99.11689 -99.28857 -27.71768 -10.09725 -5.91236 -3.44889

USDTRY Analys

USDTRY Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid USDTRY.

USDTRY Historiska uppgifter - Historiska USDTRY data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

USDTRY Volatilitet - USDTRY Analys av valutavolatilitet i realtid.

USDTRY Korrelation - USDTRY Analys av valutakorrelation i realtid.

USDTRY Patterns - USDTRY prismönster i realtid.