För att använda chatten måste du logga in.
USDZAR Indikator

Indikatorer

1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -18878.45412 -146718.42302 1107017.5317
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1061.40823 -84080.01873 -69877.38603 543031.07052
Aroon Oscillator (AROONOSC) -64.28571 -57.14286 -100.0 -50.0 -100.0 -50.0 -85.71429 -21.42857 -71.42857
Average Directional Index (ADI) 58.51078 55.58657 38.44756 20.2367 25.98393 56.22954 36.19839 12.98959 15.45653
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 32.76026 52.33822 24.56426 11.84697 21.85447 38.61859 26.02415 14.19792 40.2285
Average Price (AVGPRICE) 14.60443 14.61775 14.61903 14.62512 14.62944 14.65166 14.66117 14.93585 14.71505
Average True Range (ATR) 0.00362 0.00651 0.00966 0.01412 0.02717 0.06968 0.21259 0.48601 1.00703
Balance of Power (BOP) 1.0 -0.82647 -0.83762 0.16355 -0.55912 -0.83207 0.37694 0.18031 0.46222
Chande Momentum Oscillator (CMO) -52.72825 -26.79228 -66.04466 -24.07338 -47.65287 -21.68817 -32.38116 19.69942 -35.54777
Commodity Channel Index (CCI) -92.45351 -263.87279 -124.23916 -112.77762 -188.06628 -71.6696 -146.48999 87.9629 -33.91875
Directional Movement Index (DX) 56.48697 34.93783 79.92163 25.69584 44.54219 22.03065 38.06701 35.82434 28.65444
Double Exponential Moving Average (DEMA) 14.60464 14.61997 14.61692 14.63043 14.64369 14.64873 14.79746 14.87021 14.35026
Exponential Moving Average (EMA) 14.61619 14.62343 14.63486 14.65482 14.66545 14.6884 14.91654 14.66827 15.12255
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE -40.46762 35.45893 0.39706 -42.31542 -41.60828 30.16858 243.40512 191.30465 -26.07909
HT_TRENDLINE 14.62109 14.62814 14.65253 14.66443 14.69117 14.73797 14.84251 14.37404 15.70809
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 14.60342 14.62321 14.62304 14.62401 14.63611 14.67906 14.60379 14.87433 14.55296
LINEARREG 14.60218 14.62157 14.61704 14.62686 14.64532 14.65706 14.71329 14.84626 13.98652
LINEARREG_ANGLE -0.12348 -0.01637 -0.15704 -0.24649 -0.17737 -0.27623 -1.79102 1.56852 -9.91366
LINEARREG_INTERCEPT 14.6302 14.62528 14.65268 14.68278 14.68557 14.71973 15.11979 14.49028 16.25858
LINEARREG_SLOPE -0.00216 -0.00029 -0.00274 -0.0043 -0.0031 -0.00482 -0.03127 0.02738 -0.17477
MEDPRICE 14.60442 14.61787 14.61922 14.62516 14.62835 14.65084 14.69427 14.98966 14.65688
MIDPOINT 14.61396 14.61911 14.63392 14.65258 14.65525 14.69044 14.89358 14.74058 15.33497
MIDPRICE 14.61369 14.62116 14.63471 14.65133 14.67185 14.69431 14.91974 14.72857 15.59667
MINUS_DI 46.67391 25.27351 39.69809 31.72966 39.51471 28.45869 21.40652 14.45765 24.83805
MINUS_DM 0.02376 0.02196 0.05216 0.06305 0.09631 0.27804 0.63984 0.98399 3.51218
Momentum (MOM) -0.01833 -0.00929 -0.03232 -0.04344 -0.04216 -0.10735 -0.3542 0.33905 -0.42251
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.62279 42.59711 59.71345 47.02018
Moving Average (MA) 14.61619 14.62343 14.63486 14.65482 14.66545 14.6884 14.91654 14.66827 15.12255
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00525 -0.00597 -0.01342 -0.0203 0.0041 -0.08166 0.11037 0.05339 0.06549
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76705.0 429883.0 1682734.0
PLUS_DI 12.97823 12.18598 4.43011 18.75675 15.16097 18.18318 9.60236 30.59884 13.77399
PLUS_DM 0.00642 0.01125 0.00605 0.03138 0.05795 0.17833 0.23454 2.0917 1.5448
ROCR100 99.86653 99.92026 99.70535 99.82446 99.34829 99.05496 97.13247 104.86457 88.17681
Rate of Change (ROC) -0.13347 -0.07974 -0.29465 -0.17554 -0.65171 -0.94504 -2.86753 4.86457 -11.82319
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00133 -0.00080 -0.00295 -0.00176 -0.00652 -0.00945 -0.02868 0.04865 -0.11823
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99867 0.9992 0.99705 0.99824 0.99348 0.99055 0.97132 1.04865 0.88177
Relative Strength Index (RSI) 23.63587 36.60386 16.97767 37.96331 26.17356 39.15591 33.80942 59.84971 32.22611
SUM 204.62664 204.72795 204.88803 205.16749 205.31626 205.63756 208.83158 205.35578 211.71571
Standard Deviation (SD) 0.00932 0.00377 0.01162 0.01988 0.01737 0.05735 0.15689 0.29577 0.89985
Stochastic (STOCH) 23.46425 31.33057 32.8177 22.5356 16.85699 21.43209 10.73578 69.37462 64.07363
Stochastic Fast (STOCHF) 51.11465 5.81655 4.86209 28.20438 10.62608 4.02043 16.02545 72.06148 82.53567
Stochastic RSI (StochRSI) 62.21398 0.0 0.0 11.43982 0.0 43.68144 12.43991 67.19279 100.0
Stop and Reverse (SAR) 14.60028 14.62796 14.62835 14.63186 14.65076 14.68615 14.58802 15.25151 15.39495
TRIX 0.00066 -0.00729 -0.00127 -0.01136 0.01347 -0.05814 0.03828 -0.38557 0.97964
Time Series Forecast (TSF) 14.60003 14.62128 14.6143 14.62255 14.64223 14.65224 14.68202 14.87364 13.81175
Triangular Moving Average (TRIMA) 14.61703 14.62407 14.63482 14.65806 14.66853 14.67956 14.93683 14.68666 14.90841
Triple Exponential Moving Average (T3) 14.62045 14.62322 14.64354 14.66011 14.68855 14.69309 14.94755 14.3948 15.81878
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 14.60315 14.61958 14.61717 14.62535 14.63941 14.65583 14.72358 14.8566 14.43722
True Range (TRANGE) 0.00285 0.01481 0.01749 0.01339 0.02368 0.06866 0.2125 0.41263 1.18925
Typical Price (TYPPRICE) 14.6049 14.61575 14.61665 14.6255 14.62687 14.64186 14.68555 14.96618 14.78728
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 92.02448 7.93116 14.94128 54.93231 29.21692 25.33296 30.92809 30.5241 70.34771
Variance 0.000090 0.000010 0.00014 0.00040 0.00030 0.00329 0.02461 0.08748 0.80973
Weighted Close Price (WCLPRICE) 14.60514 14.61469 14.61536 14.62567 14.62613 14.63737 14.68119 14.95445 14.85248
Weighted Moving Average (WMA) 14.61152 14.62281 14.62892 14.6455 14.65874 14.67795 14.84879 14.7276 14.74387
Williams Percent Range (WILLR) -77.49737 -95.13791 -97.85479 -86.12866 -93.31345 -83.13021 -87.92656 -35.69344 -62.53682

USDZAR Analys

USDZAR Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid USDZAR.

USDZAR Historiska uppgifter - Historiska USDZAR data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

USDZAR Volatilitet - USDZAR Analys av valutavolatilitet i realtid.

USDZAR Korrelation - USDZAR Analys av valutakorrelation i realtid.

USDZAR Patterns - USDZAR prismönster i realtid.