För att använda chatten måste du logga in.

XAUEUR Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64253.30227 -126886.76334 150374.88792
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13820.77516 42390.68233 433719.10544
Aroon Oscillator (AROONOSC) 50.0 100.0 -64.28571 -78.57143 -100.0 42.85714 100.0 64.28571 -50.0
Average Directional Index (ADI) 24.6048 41.73613 46.36818 44.54892 24.8217 63.67214 21.48931 13.83809 31.04956
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 48.681 57.30036 30.15531 33.17078 57.87161 48.33204 24.53391 18.49921 44.42838
Average Price (AVGPRICE) 1543.2875 1542.8525 1542.03 1541.105 1539.5925 1549.73 1548.315 1526.2825 1518.68
Average True Range (ATR) 0.44429 1.295 3.325 3.31214 3.51143 7.40929 17.28786 38.02857 93.68071
Balance of Power (BOP) 0.91176 0.79699 -0.02564 0.47112 -0.12989 -0.45888 0.88917 0.12261 -0.29163
Chande Momentum Oscillator (CMO) 31.46067 51.92878 -40.07163 -42.07823 -67.54113 21.52127 35.55975 0.51464 -25.59304
Commodity Channel Index (CCI) 151.39032 128.35737 -32.52874 -101.87992 -244.66033 5.45993 157.81549 57.87392 -31.96958
Directional Movement Index (DX) 31.21693 64.54405 49.8235 68.89998 81.85253 30.57241 48.06773 22.94185 17.82428
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1542.97101 1542.41066 1539.26385 1541.2807 1545.36778 1555.49072 1541.95529 1515.02728 1520.8502
Exponential Moving Average (EMA) 1542.32714 1541.03857 1543.77357 1547.49714 1551.19786 1548.85857 1529.96929 1518.51786 1530.76429
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 71.72919 106.67182 -16.45277 -25.56067 -35.03856 178.08948 192.76464 302.60547 283.6192
HT_TRENDLINE 1542.30969 1540.40859 1547.24349 1550.7321 1553.99882 1541.20867 1517.15734 1519.27841 1512.34807
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1543.1787 1542.5494 1541.85094 1540.53855 1540.98903 1552.1272 1540.10208 1517.69405 1534.56528
LINEARREG 1543.11829 1542.78314 1538.226 1540.46514 1544.77543 1555.54029 1540.27657 1510.85629 1482.80057
LINEARREG_ANGLE 6.93958 15.02386 -40.47985 -47.25138 -44.65607 45.78979 57.76357 -49.68906 -82.28234
LINEARREG_INTERCEPT 1541.536 1539.294 1549.32114 1554.52914 1557.62029 1542.17686 1519.662 1526.17943 1578.728
LINEARREG_SLOPE 0.12171 0.2684 -0.85347 -1.08185 -0.98807 1.02796 1.58574 -1.1787 -7.37903
MEDPRICE 1543.28 1542.785 1542.185 1541.125 1538.43 1549.055 1548.815 1532.07 1511.235
MIDPOINT 1542.425 1541.52 1544.725 1545.33 1547.955 1547.725 1537.155 1516.43 1542.19
MIDPRICE 1542.405 1540.72 1544.435 1544.565 1546.05 1545.72 1533.985 1491.125 1580.27
MINUS_DI 14.40887 6.30748 38.85077 39.65847 44.04995 16.90791 11.26983 24.57161 19.8454
MINUS_DM 0.59 1.15 18.12 18.49 19.21 17.13 27.45 131.57 261.24
Momentum (MOM) 1.59 3.72 -6.62 -8.95 -13.52 9.77 38.89 23.87 27.16
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.67046 82.55991 62.73812 35.88084
Moving Average (MA) 1542.32714 1541.03857 1543.77357 1547.49714 1551.19786 1548.85857 1529.96929 1518.51786 1530.76429
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.45029 -1.01079 -3.24643 -3.7843 -1.30974 7.37507 9.05522 10.04661 76.06638
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81497.0 275708.0 830159.0
PLUS_DI 27.48768 29.27179 13.01128 7.30243 4.39584 31.79869 32.13219 15.40113 13.84104
PLUS_DM 1.7 4.13 4.85 3.05 2.18 28.89 73.58 67.27 115.7
ROCR100 100.07262 100.34131 99.35113 99.31401 99.02352 100.77707 102.61102 100.05716 90.42969
Rate of Change (ROC) 0.07262 0.34131 -0.64887 -0.68599 -0.97648 0.77707 2.61102 0.05716 -9.57031
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00073 0.00341 -0.00649 -0.00686 -0.00976 0.00777 0.02611 0.00057 -0.0957
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00073 1.00341 0.99351 0.99314 0.99024 1.00777 1.02611 1.00057 0.9043
Relative Strength Index (RSI) 65.73034 75.96439 29.96419 28.96089 16.22944 60.76063 67.77987 50.25732 37.20348
SUM 21592.58 21574.54 21612.83 21664.96 21716.77 21684.02 21419.57 21259.25 21430.7
Standard Deviation (SD) 0.59372 1.24964 4.28848 4.89604 4.69504 6.40063 12.2178 15.04625 59.42213
Stochastic (STOCH) 97.2595 85.50381 80.20787 31.09233 24.69411 33.36256 65.55405 60.33764 71.91848
Stochastic Fast (STOCHF) 100.0 100.0 87.27273 44.57143 27.05615 28.5489 94.84283 59.82823 63.52303
Stochastic RSI (StochRSI) 100.0 100.0 100.0 58.48336 0.0 0.0 100.0 55.87512 27.98108
Stop and Reverse (SAR) 1543.06 1541.36 1539.48 1537.99 1549.62 1556.48 1532.7 1503.02 1430.32
TRIX 0.00683 -0.03104 -0.0091 -0.0056 0.0403 0.00328 -0.05386 0.001 1.538
Time Series Forecast (TSF) 1543.24 1543.05154 1537.37253 1539.3833 1543.78736 1556.56824 1541.86231 1509.67758 1475.42154
Triangular Moving Average (TRIMA) 1542.18554 1540.85268 1543.04964 1548.15554 1552.07875 1549.57411 1529.60107 1518.42179 1510.24357
Triple Exponential Moving Average (T3) 1542.39662 1539.26606 1545.49061 1549.84457 1554.83108 1545.22144 1521.97942 1518.42053 1564.9683
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1543.19945 1542.7398 1539.7427 1540.48005 1544.05215 1554.24876 1542.5692 1515.18098 1521.44726
True Range (TRANGE) 0.34 1.33 1.17 3.29 5.62 8.39 20.03 39.72 62.99
Typical Price (TYPPRICE) 1543.33667 1543.00667 1542.07667 1541.37 1539.08333 1548.86333 1551.42333 1529.02333 1513.13667
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 93.95488 96.47485 43.60209 71.75272 64.61507 38.26032 74.80221 32.56022 67.53432
Variance 0.35251 1.56161 18.39108 23.97123 22.04343 40.96807 149.27471 226.38973 3530.98992
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1543.365 1543.1175 1542.0225 1541.4925 1539.41 1548.7675 1552.7275 1527.5 1514.0875
Weighted Moving Average (WMA) 1542.59086 1541.6201 1541.92438 1545.15314 1549.05705 1551.08581 1533.40505 1515.964 1514.77638
Williams Percent Range (WILLR) 0.0 0.0 -64.60579 -65.12018 -77.13327 -39.40092 -4.24157 -23.84672 -68.7245

XAUEUR Analys

XAUEUR Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid XAUEUR.

XAUEUR Historiska uppgifter - Historiska XAUEUR data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

XAUEUR Volatilitet - XAUEUR Analys av valutavolatilitet i realtid.

XAUEUR Korrelation - XAUEUR Analys av valutakorrelation i realtid.

XAUEUR Patterns - XAUEUR prismönster i realtid.