För att använda chatten måste du logga in.

XAUJPY Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -21927.9659 143113.84872 -396477.4724
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1304.70115 -7202.27156 212208.95471 1564213.90227
Aroon Oscillator (AROONOSC) 85.71429 -71.42857 28.57143 50.0 78.57143 42.85714 64.28571 64.28571 -50.0
Average Directional Index (ADI) 14.04897 39.94819 29.47691 66.16169 18.22519 34.80296 24.90481 13.08336 38.34147
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 36.36375 24.33669 31.78755 60.15409 24.5905 16.17967 25.59425 17.15248 36.61088
Average Price (AVGPRICE) 205432.75 205405.0 205339.0 205406.5 205538.5 205359.25 203434.75 200097.75 196858.25
Average True Range (ATR) 23.57143 80.5 169.78571 327.0 446.42857 1106.21429 2252.0 4954.5 13072.64286
Balance of Power (BOP) 0.13333 0.68421 0.68519 -0.68727 -0.32103 0.19312 -0.19217 0.57842 -0.40939
Chande Momentum Oscillator (CMO) 40.65934 -12.51885 -13.31719 36.05568 39.32308 17.7695 52.75869 10.26266 -15.44637
Commodity Channel Index (CCI) 178.86497 -17.86517 -90.17929 41.62654 117.54686 139.21899 78.80999 124.37208 -3.20451
Directional Movement Index (DX) 42.78403 24.69903 38.48855 63.305 81.68755 43.08809 75.97758 6.26557 2.92351
Double Exponential Moving Average (DEMA) 205411.04113 205346.33139 205492.3594 205588.84804 205475.78011 205041.72906 203919.23431 196890.27209 200375.91675
Exponential Moving Average (EMA) 205369.0 205434.14286 205459.57143 205234.07143 204862.0 204049.5 200050.14286 197152.71429 196068.35714
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 148.64115 -17.26677 221.00491 174.14808 169.15055 167.21521 163.71633 -6.76062 -
HT_TRENDLINE 205350.70138 205492.84298 205308.15012 204877.49593 204337.2906 203729.99357 197002.13836 198827.87223 -
HT_TRENDMODE 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 -
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 205427.95695 205384.05687 205302.71706 205478.69259 205572.19276 205327.05981 203630.63501 197258.78591 199374.03937
LINEARREG 205418.51429 205315.97143 205451.31429 205646.17143 205520.28571 205328.11429 204497.02857 196708.14286 196183.51429
LINEARREG_ANGLE 82.52125 -86.85163 -51.79028 89.09636 89.43427 89.70873 89.91625 -89.16235 86.76939
LINEARREG_INTERCEPT 205319.48571 205552.31429 205467.82857 204821.97143 204203.71429 202770.88571 195603.25714 197597.28571 195953.2
LINEARREG_SLOPE 7.61758 -18.18022 -1.27033 63.4 101.27473 196.70989 684.13626 -68.3956 17.71648
MEDPRICE 205429.5 205399.0 205332.0 205417.5 205539.5 205311.5 203430.0 200602.5 196266.0
MIDPOINT 205383.0 205433.5 205460.0 205099.0 204943.0 204044.0 200014.5 197400.0 196717.0
MIDPRICE 205378.0 205436.0 205438.0 205114.5 204923.0 204237.0 199459.5 195037.0 200470.5
MINUS_DI 12.9849 21.80349 26.7116 6.75208 3.17342 12.7601 4.66005 27.43287 17.16138
MINUS_DM 28.0 247.0 637.0 301.0 199.0 1380.0 1477.0 19199.0 31535.0
Momentum (MOM) 108.0 -57.0 -30.0 409.0 1188.0 1735.0 7342.0 7610.0 10182.0
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.66931 68.3871 57.44323 41.59354
Moving Average (MA) 205369.0 205434.14286 205459.57143 205234.07143 204862.0 204049.5 200050.14286 197152.71429 196068.35714
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 20.70794 -36.27427 212.5294 329.93253 330.38801 687.79884 2019.97979 1127.89397 12887.86701
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119557.0 435150.0 2437245.0
PLUS_DI 32.40418 13.16629 11.8643 30.04901 31.48514 32.08147 34.13747 24.19791 18.19503
PLUS_DM 107.0 87.0 251.0 1315.0 1696.0 4963.0 10154.0 15605.0 23688.0
ROCR100 100.03603 99.95961 99.91973 100.37991 100.62581 100.7956 103.96724 101.45857 93.44229
Rate of Change (ROC) 0.03603 -0.04039 -0.08027 0.37991 0.62581 0.7956 3.96724 1.45857 -6.55771
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00036 -0.00040 -0.00080 0.0038 0.00626 0.00796 0.03967 0.01459 -0.06558
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00036 0.9996 0.9992 1.0038 1.00626 1.00796 1.03967 1.01459 0.93442
Relative Strength Index (RSI) 70.32967 43.74057 43.3414 68.02784 69.66154 58.88475 76.37935 55.13133 42.27682
SUM 2875166.0 2876078.0 2876434.0 2873277.0 2868068.0 2856693.0 2800702.0 2760138.0 2744957.0
Standard Deviation (SD) 32.94367 94.42749 96.16631 312.70261 460.88951 996.74253 3054.94257 2687.18274 6800.02771
Stochastic (STOCH) 93.51852 79.02199 13.92376 47.04641 75.13435 82.23019 61.99314 60.78418 53.30237
Stochastic Fast (STOCHF) 100.0 100.0 33.22785 21.09705 74.88285 88.83333 58.31127 79.40529 41.31685
Stochastic RSI (StochRSI) 100.0 100.0 16.11696 0.0 85.5143 62.69697 28.85704 100.0 0.0
Stop and Reverse (SAR) 205391.0 205320.0 205406.0 205594.0 205201.0 204381.0 202269.0 194271.0 185426.0
TRIX -0.00249 0.00418 0.01593 0.01222 0.00653 0.02244 -0.07466 0.20772 1.33052
Time Series Forecast (TSF) 205426.13187 205297.79121 205450.04396 205709.57143 205621.56044 205524.82418 205181.16484 196639.74725 196201.23077
Triangular Moving Average (TRIMA) 205365.46429 205414.875 205495.17857 205308.08929 204798.625 204096.28571 200350.53571 196817.0 194214.07143
Triple Exponential Moving Average (T3) 205344.65364 205482.24885 205499.75897 205112.37501 204588.5851 203935.54036 198004.22959 198411.49066 -
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 205418.86978 205360.21557 205432.27659 205534.37287 205541.77709 205178.05174 203776.43342 197682.09132 199448.24123
True Range (TRANGE) 15.0 76.0 108.0 275.0 271.0 901.0 2170.0 8091.0 9602.0
Typical Price (TYPPRICE) 205432.0 205411.66667 205349.0 205378.66667 205524.33333 205372.33333 203363.66667 201046.0 196005.66667
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 95.05245 96.85864 75.77478 13.78709 46.29706 75.68591 46.61667 65.89879 55.3234
Variance 1085.28571 8916.55102 9247.95918 97782.92347 212419.14286 993495.67857 9332674.12244 7220951.06122 46240376.80103
Weighted Close Price (WCLPRICE) 205433.25 205418.0 205357.5 205359.25 205516.75 205402.75 203330.5 201267.75 195875.5
Weighted Moving Average (WMA) 205385.50476 205394.75238 205456.81905 205371.4381 205081.42857 204475.70476 201532.4381 197004.52381 196106.74286
Williams Percent Range (WILLR) 0.0 -49.68354 -61.60338 -35.59846 -15.97139 -16.78118 -13.6552 -14.12444 -63.51047

XAUJPY Analys

XAUJPY Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid XAUJPY.

XAUJPY Historiska uppgifter - Historiska XAUJPY data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

XAUJPY Volatilitet - XAUJPY Analys av valutavolatilitet i realtid.

XAUJPY Korrelation - XAUJPY Analys av valutakorrelation i realtid.

XAUJPY Patterns - XAUJPY prismönster i realtid.