För att använda chatten måste du logga in.

XAUUSD Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1847.69808 -193350.01786 -1088682.4152
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2606.6966 -17189.15159 -149662.63001 -3202849.70495
Aroon Oscillator (AROONOSC) 71.42857 64.28571 -85.71429 42.85714 71.42857 50.0 42.85714 -28.57143 -50.0
Average Directional Index (ADI) 33.50318 44.98658 35.77176 64.16787 21.47586 42.57036 16.99077 13.04992 40.55226
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 36.15073 20.30311 36.96514 57.71801 20.59618 19.09578 20.73618 26.96641 39.69921
Average Price (AVGPRICE) 1807.8025 1807.6175 1807.025 1806.0475 1806.515 1805.4625 1782.7475 1768.7275 1781.4175
Average True Range (ATR) 0.22571 0.65643 1.36286 2.79429 3.90286 9.14143 20.58786 48.665 135.45143
Balance of Power (BOP) 0.78571 0.81944 0.75904 0.69613 -0.1 0.44326 0.0567 0.20798 -0.49947
Chande Momentum Oscillator (CMO) 54.44444 16.61342 7.59076 41.09264 29.47032 27.59508 18.29493 -16.71477 -22.99541
Commodity Channel Index (CCI) 84.83472 165.43447 2.76796 24.86228 78.94853 120.43932 88.96487 -35.86113 -68.93173
Directional Movement Index (DX) 62.96296 11.42915 20.47414 62.80689 63.65026 53.39224 42.37083 25.83021 5.75326
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1807.87348 1807.08343 1807.0702 1808.08063 1807.62317 1804.79873 1779.3477 1760.0567 1818.15935
Exponential Moving Average (EMA) 1807.445 1806.50429 1807.15857 1805.63071 1802.92429 1793.52714 1769.50929 1783.74214 1823.26857
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 170.82809 48.96876 240.69205 177.09814 169.92452 177.27538 153.37798 11.33406 249.68672
HT_TRENDLINE 1807.22864 1806.88316 1806.20706 1802.7968 1799.06539 1786.8065 1761.58519 1807.61628 1758.68116
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1807.75693 1807.33679 1806.70753 1805.43624 1806.96361 1803.37274 1781.98838 1757.31043 1811.25713
LINEARREG 1807.95543 1807.48829 1806.48343 1808.45914 1807.89886 1807.07429 1780.34343 1758.81686 1760.882
LINEARREG_ANGLE 4.49008 8.60834 -5.92994 23.51592 37.42751 64.36803 59.03813 -75.38397 -84.05187
LINEARREG_INTERCEPT 1806.93457 1805.52029 1807.83371 1802.80229 1797.94971 1779.98 1758.67514 1808.66743 1885.65514
LINEARREG_SLOPE 0.07853 0.15138 -0.10387 0.43514 0.76532 2.08418 1.66679 -3.83466 -9.59793
MEDPRICE 1807.81 1807.59 1807.045 1806.025 1806.22 1805.82 1782.975 1775.385 1777.8
MIDPOINT 1807.425 1806.62 1806.75 1805.155 1802.395 1793.345 1775.075 1788.67 1837.425
MIDPRICE 1807.335 1806.535 1806.94 1804.91 1803.02 1795.135 1773.255 1756.55 1876.02
MINUS_DI 7.88452 18.27939 17.96922 6.17395 6.34228 9.85767 11.14323 28.54991 17.6607
MINUS_DM 0.19 0.89 3.44 2.42 3.35 8.31 32.23 195.62 336.43
Momentum (MOM) 0.87 2.64 -0.03 3.53 7.62 21.98 27.79 4.16 -19.73
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.35668 65.31218 49.9304 46.48978
Moving Average (MA) 1807.445 1806.50429 1807.15857 1805.63071 1802.92429 1793.52714 1769.50929 1783.74214 1823.26857
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.31836 -0.21398 1.61177 2.67231 3.00204 8.67083 -1.38159 -3.36766 112.29773
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141838.0 603276.0 2936777.0
PLUS_DI 34.6919 22.99692 11.86161 27.02549 28.55358 32.44289 27.52896 16.82855 15.73912
PLUS_DM 1.1 2.08 2.23 8.83 13.63 41.32 73.23 98.05 207.7
ROCR100 100.05424 100.05756 100.03819 100.38449 100.46096 101.07961 101.29481 97.75756 88.96771
Rate of Change (ROC) 0.05424 0.05756 0.03819 0.38449 0.46096 1.07961 1.29481 -2.24244 -11.03229
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00054 0.00058 0.00038 0.00384 0.00461 0.0108 0.01295 -0.02242 -0.11032
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00054 1.00058 1.00038 1.00384 1.00461 1.0108 1.01295 0.97758 0.88968
Relative Strength Index (RSI) 77.22222 58.30671 53.79538 70.54632 64.73516 63.79754 59.14747 41.64262 38.5023
SUM 25304.23 25291.06 25300.22 25278.83 25240.94 25109.38 24773.13 24972.39 25525.76
Standard Deviation (SD) 0.33924 0.67831 0.80748 2.52173 3.6822 9.57331 13.19338 25.57409 73.08132
Stochastic (STOCH) 67.97877 80.14718 64.2027 30.62184 70.0976 78.97601 47.7915 39.77482 48.94742
Stochastic Fast (STOCHF) 73.68421 99.35897 94.01709 43.40659 60.40189 82.90646 62.52416 52.48651 32.83959
Stochastic RSI (StochRSI) 22.07704 100.0 57.64126 24.63675 77.10448 52.49347 69.7412 23.60198 0.0
Stop and Reverse (SAR) 1807.88 1806.9 1806.26 1807.32 1808.76 1798.48 1766.79 1745.93 1678.93
TRIX 0.0018 -0.00076 0.01549 0.01106 0.02148 0.00891 -0.11051 0.0075 1.35374
Time Series Forecast (TSF) 1808.03396 1807.63967 1806.37956 1808.89429 1808.66418 1809.15846 1782.01022 1754.9822 1751.28407
Triangular Moving Average (TRIMA) 1807.4525 1806.4525 1807.23107 1806.40393 1802.55732 1794.30929 1769.71375 1786.94411 1807.15571
Triple Exponential Moving Average (T3) 1807.36303 1806.54828 1807.68113 1804.7658 1801.41187 1790.2743 1759.44844 1794.88559 1839.99322
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1807.88767 1807.37054 1806.78778 1807.48164 1807.90066 1805.31181 1779.53804 1759.15639 1800.90113
True Range (TRANGE) 0.14 0.72 0.83 1.81 2.2 8.46 13.05 50.39 112.38
Typical Price (TYPPRICE) 1807.82333 1807.70667 1807.13667 1806.25 1806.38 1806.20667 1782.94667 1772.69333 1770.85667
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 59.54492 93.81668 81.3793 67.29688 62.11998 67.08216 53.07287 36.22178 45.66063
Variance 0.11508 0.46011 0.65203 6.35912 13.5586 91.64825 174.06522 654.03407 5340.87911
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1807.83 1807.765 1807.1825 1806.3625 1806.46 1806.4 1782.9325 1771.3475 1767.385
Weighted Moving Average (WMA) 1807.61514 1806.83229 1806.93352 1806.57352 1804.58248 1798.04286 1773.12067 1775.43371 1802.47305
Williams Percent Range (WILLR) -8.13008 -0.35336 -39.56044 -32.58755 -23.82646 -18.30345 -32.36962 -43.0688 -79.88353

XAUUSD Analys

XAUUSD Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid XAUUSD.

XAUUSD Historiska uppgifter - Historiska XAUUSD data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

XAUUSD Volatilitet - XAUUSD Analys av valutavolatilitet i realtid.

XAUUSD Korrelation - XAUUSD Analys av valutakorrelation i realtid.

XAUUSD Patterns - XAUUSD prismönster i realtid.