För att använda chatten måste du logga in.
XPTUSD Indikator

Indikatorer

1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -58694.0 157434.97971 -72523.93692
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -475.831 -12925.83148 133315.48264 -859756.49616
Aroon Oscillator (AROONOSC) 92.85714 92.85714 85.71429 100.0 57.14286 -57.14286 78.57143 -71.42857 50.0
Average Directional Index (ADI) 19.52136 51.49788 74.30763 40.43312 50.96955 28.37412 21.57202 41.11687 20.09756
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 27.54598 41.6266 40.06431 39.81691 32.14467 65.45759 28.06868 21.72982 20.26242
Average Price (AVGPRICE) 1056.17 1055.495 1054.7675 1053.8625 1051.61 1044.9275 1042.87 996.36 975.5125
Average True Range (ATR) 1.20857 1.93786 2.04786 3.32714 4.43786 9.83714 32.94 66.63143 135.15857
Balance of Power (BOP) -0.87156 0.21176 0.10918 0.15593 0.89591 0.82908 -0.47617 0.50217 -0.41223
Chande Momentum Oscillator (CMO) -11.50203 36.35665 60.19108 54.43038 30.70037 -6.59556 30.7846 -14.76037 8.34307
Commodity Channel Index (CCI) 63.36329 118.62816 142.25844 118.7978 149.47209 -28.83058 95.40383 -21.97378 -57.56321
Directional Movement Index (DX) 38.84892 28.66242 65.72203 91.16047 60.00688 28.7292 53.9576 22.75686 16.66936
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1055.81394 1055.87935 1054.80515 1053.44588 1047.18466 1042.0835 1041.03273 959.55636 1095.69978
Exponential Moving Average (EMA) 1055.56571 1053.97714 1050.76143 1046.61857 1041.12357 1049.49714 998.03429 1015.31 1044.7
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.55943 15.6467
HT_DCPHASE 211.60032 178.49393 195.52898 163.80328 67.31615 296.18683 163.66975 17.93947 177.69421
HT_TRENDLINE 1055.37578 1051.97116 1047.38254 1041.84779 1042.57856 1051.95382 979.77657 1072.58739 975.29005
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1055.62197 1055.01812 1054.63021 1054.19463 1049.62851 1039.66614 1054.90322 972.18087 1010.44708
LINEARREG 1055.722 1055.86257 1054.77371 1054.39886 1049.87714 1039.69829 1050.01114 957.29629 1119.22771
LINEARREG_ANGLE 1.37735 16.17564 31.68598 50.1231 53.40412 -56.44199 82.87184 -83.6071 85.01551
LINEARREG_INTERCEPT 1055.40943 1052.09171 1046.74914 1038.83829 1032.37 1059.296 946.05743 1073.32371 970.17229
LINEARREG_SLOPE 0.02404 0.29007 0.61727 1.19697 1.3467 -1.50752 7.99644 -8.92519 11.4658
MEDPRICE 1056.135 1055.83 1054.765 1053.405 1051.5 1045.4 1046.415 992.05 965.255
MIDPOINT 1055.735 1054.035 1050.99 1046.18 1043.505 1045.945 1002.64 1019.905 1022.31
MIDPRICE 1055.905 1053.67 1051.51 1046.03 1043.535 1047.18 1000.575 1023.33 1073.305
MINUS_DI 4.99887 10.27117 7.3844 1.92279 7.14699 25.90449 7.73079 21.45024 18.02597
MINUS_DM 0.85 2.8 1.85 0.9 4.47 28.41 17.01 201.69 338.67
Momentum (MOM) 0.53 1.21 4.62 13.57 16.95 -9.29 65.56 -22.95 -7.16
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 52.79283 46.56715 46.38099
Moving Average (MA) 1055.56571 1053.97714 1050.76143 1046.61857 1041.12357 1049.49714 998.03429 1015.31 1044.7
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.4569 1.59199 4.2306 3.66839 -1.5583 2.06396 18.49846 -61.76858 47.16386
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58694.0 231291.0 778981.0
PLUS_DI 11.35037 18.52479 35.70101 41.58162 28.59409 14.342 25.8504 13.49728 25.23776
PLUS_DM 1.93 4.59 10.2 18.55 17.01 19.13 119.75 117.85 439.39
ROCR100 99.91955 100.45021 100.72177 101.53181 101.1185 99.64769 107.36575 94.11743 106.58792
Rate of Change (ROC) -0.08045 0.45021 0.72177 1.53181 1.1185 -0.35231 7.36575 -5.88257 6.58792
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00080 0.0045 0.00722 0.01532 0.01118 -0.00352 0.07366 -0.05883 0.06588
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.9992 1.0045 1.00722 1.01532 1.01118 0.99648 1.07366 0.94117 1.06588
Relative Strength Index (RSI) 44.24899 68.17832 80.09554 77.21519 65.35018 46.70222 65.3923 42.61982 54.17153
SUM 14777.92 14755.68 14710.66 14652.66 14575.73 14692.96 13972.48 14214.34 14625.8
Standard Deviation (SD) 0.55447 1.35724 2.73286 5.05881 6.3189 8.34341 34.82994 48.55351 112.19549
Stochastic (STOCH) 52.12719 72.54296 87.88647 90.65712 87.13823 39.65323 76.88357 68.52944 14.29145
Stochastic Fast (STOCHF) 34.21053 64.26799 74.28161 95.74194 99.591 89.40217 50.065 88.93593 15.48103
Stochastic RSI (StochRSI) 15.475 31.30978 100.0 100.0 100.0 56.34055 53.2163 100.0 0.0
Stop and Reverse (SAR) 1055.53 1054.83 1052.18 1049.82 1047.13 1036.6 1061.48 937.54 1068.74
TRIX 0.00762 0.00969 0.03465 -0.04286 -0.0497 0.17734 -0.19981 0.35979 -0.10386
Time Series Forecast (TSF) 1055.74604 1056.15264 1055.39099 1055.59582 1051.22385 1038.19077 1058.00758 948.3711 1130.69352
Triangular Moving Average (TRIMA) 1055.47 1053.99482 1050.50821 1046.84893 1039.73339 1050.30768 997.10375 1006.06786 1090.12357
Triple Exponential Moving Average (T3) 1055.61331 1053.13654 1049.73323 1042.69733 1039.172 1055.74896 979.63636 1050.64658 1008.58153
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1055.84972 1055.7908 1054.95643 1053.6803 1049.85902 1041.3673 1044.50994 973.52531 1057.65825
True Range (TRANGE) 1.09 1.7 4.03 2.95 5.38 11.76 27.07 96.58 128.57
Typical Price (TYPPRICE) 1056.0 1055.66667 1054.84 1053.78667 1052.37667 1046.71 1041.90333 1003.00667 963.26
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 15.87901 24.36956 62.04729 91.23749 87.90428 80.08901 16.84619 78.67165 44.45365
Variance 0.30744 1.84211 7.46851 25.59158 39.92855 69.61243 1213.12492 2357.44353 12587.82903
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1055.9325 1055.585 1054.8775 1053.9775 1052.815 1047.365 1039.6475 1008.485 962.2625
Weighted Moving Average (WMA) 1055.61781 1054.60562 1052.09886 1049.212 1044.04143 1046.23086 1015.3599 995.9721 1069.54257
Williams Percent Range (WILLR) -58.13953 -23.15113 -16.98292 -1.86441 -0.28156 -42.48252 -24.37535 -49.35028 -73.32529

XPTUSD Analys

XPTUSD Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid XPTUSD.

XPTUSD Historiska uppgifter - Historiska XPTUSD data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

XPTUSD Volatilitet - XPTUSD Analys av valutavolatilitet i realtid.

XPTUSD Korrelation - XPTUSD Analys av valutakorrelation i realtid.

XPTUSD Patterns - XPTUSD prismönster i realtid.