För att använda chatten måste du logga in.

ZARJPY Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -19815.72414 -74530.34628 -198968.76143
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -805.95242 1327.51314 27788.01896 95346.16666
Aroon Oscillator (AROONOSC) 71.42857 100.0 92.85714 57.14286 57.14286 -78.57143 71.42857 57.14286 71.42857
Average Directional Index (ADI) 17.50732 22.27663 27.54704 12.8529 44.84574 27.63155 27.2447 10.92689 17.42225
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 15.94064 37.4705 20.39523 13.44791 28.82758 31.09208 17.00259 29.09503 49.75369
Average Price (AVGPRICE) 7.7285 7.7305 7.7305 7.72725 7.715 7.6875 7.71075 7.7545 7.5045
Average True Range (ATR) 0.00329 0.00693 0.01421 0.01914 0.02829 0.05486 0.12079 0.262 0.44964
Balance of Power (BOP) 1.0 0.66667 0.42857 0.64286 0.75 0.29032 -0.54598 -0.46278 -0.36779
Chande Momentum Oscillator (CMO) -2.85714 27.65957 51.21951 36.28319 34.50292 -48.13084 30.63457 0.84507 42.09386
Commodity Channel Index (CCI) -37.76978 133.82353 136.41618 137.07082 154.53048 -56.27128 30.39362 141.92572 55.1305
Directional Movement Index (DX) 0.0 62.5 64.02516 37.22334 12.45791 68.92403 41.75789 11.13969 41.23728
Double Exponential Moving Average (DEMA) 7.73115 7.73074 7.72816 7.72373 7.70854 7.66099 7.81472 7.55395 7.63995
Exponential Moving Average (EMA) 7.72964 7.72486 7.71471 7.70364 7.68614 7.73893 7.64214 7.5055 7.12729
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.63685 15.6467
HT_DCPHASE 210.52465 184.57007 165.68117 167.66419 149.335 -22.26108 153.82325 37.62018 177.27112
HT_TRENDLINE 7.72838 7.7179 7.70313 7.68965 7.67151 7.81032 7.52598 7.63017 6.81363
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 7.729 7.72916 7.72683 7.72372 7.70726 7.683 7.7473 7.81019 7.53859
LINEARREG 7.73146 7.73009 7.72843 7.72477 7.71094 7.65089 7.86151 7.61083 7.87543
LINEARREG_ANGLE 0.01599 0.04609 0.12089 0.18624 0.2186 -0.77603 1.93297 0.92836 6.56579
LINEARREG_INTERCEPT 7.72783 7.71963 7.701 7.68251 7.66134 7.82697 7.42277 7.40017 6.37914
LINEARREG_SLOPE 0.00028 0.00080 0.00211 0.00325 0.00382 -0.01355 0.03375 0.0162 0.1151
MEDPRICE 7.7285 7.731 7.7305 7.727 7.716 7.6895 7.728 7.7935 7.5505
MIDPOINT 7.73 7.7255 7.7145 7.708 7.6855 7.7495 7.669 7.4875 7.107
MIDPRICE 7.73 7.725 7.7085 7.704 7.678 7.758 7.644 7.516 7.0585
MINUS_DI 32.55426 3.07814 5.5106 8.91938 12.56767 49.0664 12.3663 20.15294 12.97821
MINUS_DM 0.013 0.003 0.011 0.024 0.047 0.349 0.195 0.705 0.612
Momentum (MOM) 0.001 0.009 0.011 0.038 0.043 -0.06 0.145 0.241 0.631
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.63529 77.75425 49.46202 70.60597
Moving Average (MA) 7.72964 7.72486 7.71471 7.70364 7.68614 7.73893 7.64214 7.5055 7.12729
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.00179 0.0045 0.00932 0.01406 -0.00606 -0.03471 0.0561 0.00769 -0.01306
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21024.0 77023.0 271223.0
PLUS_DI 32.55426 13.3386 25.12524 19.49686 16.14462 9.02646 30.09884 25.20576 31.19337
PLUS_DM 0.015 0.013 0.05 0.052 0.064 0.069 0.513 0.921 1.965
ROCR100 99.98706 100.16842 100.54616 100.53309 100.76983 97.39108 103.80125 100.23603 118.80645
Rate of Change (ROC) -0.01294 0.16842 0.54616 0.53309 0.76983 -2.60892 3.80125 0.23603 18.80645
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00013 0.00168 0.00546 0.00533 0.0077 -0.02609 0.03801 0.00236 0.18806
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99987 1.00168 1.00546 1.00533 1.0077 0.97391 1.03801 1.00236 1.18806
Relative Strength Index (RSI) 48.57143 63.82979 75.60976 68.14159 67.25146 25.93458 65.31729 50.42254 71.04693
SUM 108.215 108.148 108.006 107.851 107.606 108.345 106.99 105.077 99.782
Standard Deviation (SD) 0.00241 0.00407 0.01038 0.0152 0.0196 0.06536 0.16059 0.15556 0.53228
Stochastic (STOCH) 41.26984 82.53968 83.60124 91.76449 80.88794 56.70171 42.51345 63.49616 38.07313
Stochastic Fast (STOCHF) 28.57143 83.33333 89.47368 94.28571 90.74074 84.21053 1.62338 53.01391 26.36448
Stochastic RSI (StochRSI) 0.0 92.0757 100.0 93.10725 100.0 35.32799 0.0 55.35285 17.19784
Stop and Reverse (SAR) 7.727 7.727 7.72 7.716 7.699 7.628 7.943 7.479 7.081
TRIX 0.00277 0.00726 0.01064 0.00715 -0.07435 0.11159 -0.07289 0.52051 -0.96899
Time Series Forecast (TSF) 7.73174 7.73089 7.73054 7.72802 7.71476 7.63734 7.89526 7.62703 7.99053
Triangular Moving Average (TRIMA) 7.72996 7.72441 7.71382 7.70155 7.68273 7.73671 7.66179 7.49745 7.2147
Triple Exponential Moving Average (T3) 7.72975 7.72249 7.70915 7.69518 7.66376 7.80098 7.5581 7.62156 6.76325
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 7.73072 7.73092 7.7291 7.72639 7.71224 7.66435 7.79915 7.61029 7.63293
True Range (TRANGE) 0.001 0.006 0.008 0.014 0.024 0.031 0.174 0.309 0.503
Typical Price (TYPPRICE) 7.72867 7.73133 7.731 7.72867 7.71833 7.68967 7.70067 7.74367 7.489
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 78.57143 60.30461 68.09524 82.01677 69.92627 59.64377 6.01104 24.04863 28.28488
Variance 0.000010 0.000020 0.00011 0.00023 0.00038 0.00427 0.02579 0.0242 0.28333
Weighted Close Price (WCLPRICE) 7.72875 7.7315 7.73125 7.7295 7.7195 7.68975 7.687 7.71875 7.45825
Weighted Moving Average (WMA) 7.73025 7.7266 7.71929 7.71069 7.69441 7.70958 7.71527 7.54061 7.37667
Williams Percent Range (WILLR) -62.5 -11.11111 -3.92157 -3.33333 -5.0 -72.97297 -49.67213 -35.18519 -36.06706

ZARJPY Analys

ZARJPY Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid ZARJPY.

ZARJPY Historiska uppgifter - Historiska ZARJPY data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

ZARJPY Volatilitet - ZARJPY Analys av valutavolatilitet i realtid.

ZARJPY Korrelation - ZARJPY Analys av valutakorrelation i realtid.

ZARJPY Patterns - ZARJPY prismönster i realtid.