För att använda chatten måste du logga in.

EURJPY Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -48408.62629 -370172.96031 -662298.68503
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5049.67561 65403.357 181398.75076 2108099.55061
Aroon Oscillator (AROONOSC) -64.28571 50.0 14.28571 -21.42857 -64.28571 -92.85714 71.42857 28.57143 78.57143
Average Directional Index (ADI) 38.4107 19.0163 23.78888 47.35341 18.72681 18.76185 31.20643 21.91891 13.96179
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 27.35864 21.32382 47.77882 25.43634 28.94077 25.32852 21.2026 37.94106 34.94462
Average Price (AVGPRICE) 132.0005 132.01075 132.02925 132.03475 132.0165 131.998 132.33775 132.495 129.342
Average True Range (ATR) 0.01171 0.02207 0.05836 0.11264 0.17086 0.35771 0.82421 1.54343 3.226
Balance of Power (BOP) 0.42857 -0.8 0.17391 -0.35897 0.63333 -0.2193 -0.38857 -0.17798 -0.37647
Chande Momentum Oscillator (CMO) -38.66667 1.16279 26.84366 -22.24053 -46.91589 -27.62763 51.28931 19.62466 17.65763
Commodity Channel Index (CCI) -89.73472 -192.81706 75.71376 56.21328 -53.9822 -140.18761 54.81948 240.46137 28.73361
Directional Movement Index (DX) 54.92228 23.2 32.30769 48.64865 49.94312 34.11987 55.82108 11.09177 33.73518
Double Exponential Moving Average (DEMA) 132.00029 132.02577 132.02698 131.9622 131.98385 132.08713 133.0111 130.45861 131.81018
Exponential Moving Average (EMA) 132.01857 132.02771 132.00643 132.00743 132.17579 132.36564 131.29364 129.95957 128.14679
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 305.67119 192.64078 170.04833 29.72894 287.90005 3.95586 156.6496 35.30089 166.60485
HT_TRENDLINE 132.02514 132.0126 131.99206 132.14122 132.21549 132.69989 130.30448 130.77978 124.19543
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 131.99571 132.02186 132.02626 132.04637 131.99758 132.03844 132.46556 132.50762 129.85774
LINEARREG 131.99529 132.02109 132.02814 132.00191 131.88289 132.1228 133.48097 130.74654 132.14066
LINEARREG_ANGLE -0.20526 -0.05843 0.1914 -0.04861 -2.58009 -2.1396 18.59871 6.90334 31.5683
LINEARREG_INTERCEPT 132.04186 132.03434 131.98471 132.01294 132.46869 132.60849 129.10631 129.1726 124.15291
LINEARREG_SLOPE -0.00358 -0.00102 0.00334 -0.00085 -0.04506 -0.03736 0.33651 0.12107 0.61444
MEDPRICE 132.001 132.0125 132.0295 132.0315 132.021 131.978 132.3575 132.702 129.3365
MIDPOINT 132.0195 132.021 131.9975 132.0145 132.234 132.3305 130.987 130.489 127.9155
MIDPRICE 132.0185 132.021 131.99 132.021 132.2305 132.4085 130.908 130.707 127.868
MINUS_DI 27.8658 15.3998 8.06088 24.36709 27.49711 28.27558 10.89262 21.51586 11.96332
MINUS_DM 0.046 0.046 0.066 0.385 0.638 1.363 1.238 3.659 5.429
Momentum (MOM) -0.035 -0.034 0.003 -0.01 -0.446 -0.66 2.25 2.869 4.414
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9165 75.70303 54.19492 67.98129
Moving Average (MA) 132.01857 132.02771 132.00643 132.00743 132.17579 132.36564 131.29364 129.95957 128.14679
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00605 0.00435 -0.00795 -0.12777 -0.06785 -0.19804 0.89054 -0.06878 2.30118
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101092.0 522794.0 1796573.0
PLUS_DI 8.10811 24.70385 15.75536 8.41772 9.17961 13.88906 38.41876 26.8843 24.14428
PLUS_DM 0.011 0.057 0.102 0.133 0.218 0.698 4.452 5.787 9.295
ROCR100 99.97804 100.00152 100.06897 99.89786 99.62123 99.44549 102.53092 101.68984 103.30812
Rate of Change (ROC) -0.02196 0.00152 0.06897 -0.10214 -0.37877 -0.55451 2.53092 1.68984 3.30812
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00022 0.000020 0.00069 -0.00102 -0.00379 -0.00555 0.02531 0.0169 0.03308
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99978 1.00002 1.00069 0.99898 0.99621 0.99445 1.02531 1.0169 1.03308
Relative Strength Index (RSI) 30.66667 50.5814 63.42183 38.87974 26.54206 36.18619 75.64465 59.81233 58.82882
SUM 1848.26 1848.388 1848.09 1848.104 1850.461 1853.119 1838.111 1819.434 1794.055
Standard Deviation (SD) 0.01564 0.0122 0.0271 0.04103 0.20361 0.23835 1.48676 1.10291 3.27005
Stochastic (STOCH) 21.60494 31.643 82.75758 72.68299 59.01916 33.8454 49.15418 80.56765 26.61709
Stochastic Fast (STOCHF) 50.0 0.0 77.27273 76.92308 73.24561 17.75068 14.60602 75.97262 14.34109
Stochastic RSI (StochRSI) 49.92488 0.0 81.13506 93.57337 96.68191 20.61069 0.0 88.65044 0.0
Stop and Reverse (SAR) 131.991 132.046 132.012 131.991 131.951 131.862 133.371 129.632 130.743
TRIX 0.000090 0.00018 -0.0124 0.00222 -0.0081 0.03495 -0.01101 0.18293 -0.30817
Time Series Forecast (TSF) 131.9917 132.02007 132.03148 132.00107 131.83782 132.08544 133.81748 130.86762 132.7551
Triangular Moving Average (TRIMA) 132.01914 132.03039 132.00305 131.99725 132.14252 132.36748 131.49277 129.67241 128.6448
Triple Exponential Moving Average (T3) 132.02499 132.02245 131.96287 132.05698 132.21033 132.64075 130.61708 130.52918 125.49994
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 131.99785 132.01918 132.02744 131.99671 131.96479 132.09517 132.93291 131.07182 131.08152
True Range (TRANGE) 0.014 0.035 0.023 0.039 0.06 0.228 0.875 1.562 2.813
Typical Price (TYPPRICE) 132.00167 132.00667 132.03 132.03133 132.02433 131.983 132.28767 132.51767 129.16367
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 55.33935 1.44144 53.16159 59.5527 64.13934 49.87337 26.82254 37.90684 40.31402
Variance 0.00024 0.00015 0.00073 0.00168 0.04146 0.05681 2.21045 1.21641 10.69325
Weighted Close Price (WCLPRICE) 132.002 132.00375 132.03025 132.03125 132.026 131.9855 132.25275 132.4255 129.07725
Weighted Moving Average (WMA) 132.01081 132.0255 132.01367 132.00559 132.07815 132.2847 132.02275 130.2219 129.47808
Williams Percent Range (WILLR) -78.18182 -93.33333 -20.71429 -46.85535 -77.0692 -88.01464 -25.90361 -24.02738 -42.40486

EURJPY Analys

EURJPY Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid EURJPY.

EURJPY Historiska uppgifter - Historiska EURJPY data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

EURJPY Volatilitet - EURJPY Analys av valutavolatilitet i realtid.

EURJPY Korrelation - EURJPY Analys av valutakorrelation i realtid.

EURJPY Patterns - EURJPY prismönster i realtid.