เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

EURJPY ตัวบ่งชี้

Indicators
1 นาที 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -91992.92043 -1524222.61504 4821472.02908
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 9103.58327 0.0 -200728.98441 -61015.04826 2621115.25311
Aroon Oscillator (AROONOSC) -21.42857 57.14286 -21.42857 57.14286 64.28571 21.42857 -71.42857 42.85714 21.42857
Average Directional Index (ADI) 8.96355 8.94861 72.42203 69.47482 40.39432 69.37833 34.85651 18.17502 53.59568
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 16.4526 6.48487 76.49632 42.40933 46.46344 65.3413 28.55959 21.76556 20.92443
Average Price (AVGPRICE) 140.26275 140.27925 140.26625 140.2845 140.27175 139.2125 139.03025 141.15275 137.2325
Average True Range (ATR) 0.02707 0.0555 0.10186 0.21343 0.40129 0.63479 1.78029 3.88007 5.41186
Balance of Power (BOP) -0.82143 -0.29508 0.04396 -0.48214 -0.14844 0.82679 -0.11505 -0.78016 0.56384
Chande Momentum Oscillator (CMO) -19.33702 -4.15094 -7.77989 68.74572 66.28635 14.5416 -47.52925 -12.18407 21.6423
Commodity Channel Index (CCI) -149.60041 -4.89635 -3.51573 53.36006 84.36479 123.50446 -132.69838 34.94141 83.96038
Directional Movement Index (DX) 27.27273 2.06455 10.4978 80.20573 93.05772 32.24242 63.85182 7.42907 31.80474
Double Exponential Moving Average (DEMA) 140.27353 140.27614 140.32372 140.54485 140.34673 138.7956 140.4837 140.20217 138.67667
Exponential Moving Average (EMA) 140.27743 140.27843 140.26921 140.07079 139.34493 138.93429 142.20829 139.348 133.29786
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 113.50475 -43.20052 237.0901 187.43769 140.93772 45.95322 229.01716 251.57613 181.82868
HT_TRENDLINE 140.27961 140.28608 140.19016 139.39316 138.88556 139.02894 140.86479 138.66884 130.62696
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 140.27131 140.28286 140.25809 140.30195 140.31766 138.62364 139.04213 143.07136 136.36893
LINEARREG 140.27649 140.28386 140.29251 140.50746 140.6254 138.74677 139.36811 139.47054 139.19886
LINEARREG_ANGLE -0.00831 0.04785 0.20538 3.84337 11.14432 -1.65243 -23.6029 1.08005 42.23462
LINEARREG_INTERCEPT 140.27837 140.273 140.24591 139.63411 138.06446 139.1218 145.04846 139.22546 127.39686
LINEARREG_SLOPE -0.00015 0.00084 0.00358 0.06718 0.197 -0.02885 -0.43695 0.01885 0.90785
MEDPRICE 140.263 140.2845 140.2695 140.284 140.276 139.1705 139.078 141.351 136.562
MIDPOINT 140.2805 140.277 140.26 139.7645 139.248 139.0425 141.71 139.7625 135.277
MIDPRICE 140.2745 140.276 140.272 139.7695 139.2295 139.0145 141.494 139.515 134.332
MINUS_DI 23.87487 17.27022 14.18756 4.3716 1.58142 10.97613 31.9137 27.60149 12.19789
MINUS_DM 0.087 0.098 0.203 0.131 0.089 0.989 7.977 14.828 7.683
Momentum (MOM) -0.028 -0.003 0.019 0.341 1.796 0.764 -5.123 -0.881 7.926
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 100.0 79.25113 100.0 43.09272 47.63137 45.57986
Moving Average (MA) 140.27743 140.27843 140.26921 140.07079 139.34493 138.93429 142.20829 139.348 133.29786
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00798 0.00577 0.25776 0.55784 0.35321 -0.63965 0.83809 2.08266 4.61163
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 287092.0 1642882.0 4881644.0
PLUS_DI 13.64279 16.57154 17.5157 39.79875 43.97775 21.42211 7.04064 23.78402 23.57554
PLUS_DM 0.052 0.128 0.173 1.062 2.345 1.781 1.437 10.746 17.977
ROCR100 99.97505 99.99216 99.97078 100.72026 101.30076 100.44293 96.5831 98.02619 106.03395
Rate of Change (ROC) -0.02495 -0.00784 -0.02922 0.72026 1.30076 0.44293 -3.4169 -1.97381 6.03395
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00025 -0.000080 -0.00029 0.0072 0.01301 0.00443 -0.03417 -0.01974 0.06034
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99975 0.99992 0.99971 1.0072 1.01301 1.00443 0.96583 0.98026 1.06034
Relative Strength Index (RSI) 40.33149 47.92453 46.11006 84.37286 83.14317 57.2708 26.23537 43.90797 60.82115
SUM 1963.884 1963.898 1963.769 1960.991 1950.829 1945.08 1990.916 1950.872 1866.17
Standard Deviation (SD) 0.01454 0.02228 0.03625 0.33703 0.82432 0.43204 2.00775 2.29408 4.44967
Stochastic (STOCH) 28.64467 41.95402 45.0946 68.92563 83.98265 56.59516 17.95568 65.03479 69.99657
Stochastic Fast (STOCHF) 20.98765 35.34483 41.40625 53.02326 72.26563 97.13093 24.8029 33.05344 60.49755
Stochastic RSI (StochRSI) 5.84871 14.78609 1.95069 0.0 79.96782 100.0 1.92305 0.0 34.83381
Stop and Reverse (SAR) 140.234 140.315 140.34 140.212 140.211 138.059 137.356 145.636 142.429
TRIX -0.00084 0.00204 0.05198 0.00491 -0.02429 -0.12997 0.07154 0.28736 0.18556
Time Series Forecast (TSF) 140.27634 140.28469 140.2961 140.57464 140.8224 138.71792 138.93116 139.4894 140.1067
Triangular Moving Average (TRIMA) 140.28054 140.28687 140.27498 140.15705 139.36595 138.89427 142.58586 138.47837 132.55634
Triple Exponential Moving Average (T3) 140.27705 140.29195 140.39702 139.77763 138.90695 138.56539 142.53145 139.62983 132.01855
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 140.2697 140.27289 140.30676 140.43087 140.42429 138.86326 139.54126 140.6364 139.37001
True Range (TRANGE) 0.028 0.061 0.091 0.112 0.128 1.605 0.93 5.372 6.328
Typical Price (TYPPRICE) 140.259 140.278 140.268 140.27533 140.27 139.41967 139.02833 140.52033 137.60367
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 25.27132 28.04574 41.47341 40.47401 46.54392 91.92979 44.80382 10.97464 80.18492
Variance 0.00021 0.00050 0.00131 0.11359 0.6795 0.18666 4.03106 5.26279 19.79956
Weighted Close Price (WCLPRICE) 140.257 140.27475 140.26725 140.271 140.267 139.54425 139.0035 140.105 138.1245
Weighted Moving Average (WMA) 140.27711 140.28024 140.27698 140.21634 139.77175 138.87178 141.26156 139.38885 135.26486
Williams Percent Range (WILLR) -79.01235 -58.59375 -52.73438 -11.2609 -6.06578 -2.86907 -80.99323 -55.3586 -23.07422

EURJPY การวิเคราะห์

EURJPY สกุลเงิน - EURJPY แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

EURJPY ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical EURJPY data selectable by date range and timeframe.

EURJPY ความผันผวน - EURJPY การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

EURJPY ความสัมพันธ์ - EURJPY การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

EURJPY รูปแบบ - EURJPY รูปแบบราคาตามเวลาจริง