För att använda chatten måste du logga in.

GBPJPY Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -35082.57053 396590.2599 -950030.097
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3751.45304 78850.34518 319710.18449 3523763.28081
Aroon Oscillator (AROONOSC) 100.0 -64.28571 57.14286 85.71429 -14.28571 -50.0 92.85714 85.71429 71.42857
Average Directional Index (ADI) 73.35147 18.19403 10.21823 23.8078 18.98116 10.31288 30.60023 21.41963 14.67245
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 24.75504 36.50748 14.82561 17.50411 29.94994 34.03361 27.64972 40.15688 27.95696
Average Price (AVGPRICE) 156.583 156.57375 156.52925 156.4655 156.52375 156.4725 157.476 154.8945 150.7555
Average True Range (ATR) 0.01593 0.04621 0.11236 0.18679 0.26764 0.53286 1.28286 2.50293 5.13814
Balance of Power (BOP) 0.5 0.89655 0.99145 0.1134 -0.71505 -0.1939 -0.31228 0.92038 -0.34565
Chande Momentum Oscillator (CMO) 64.48598 11.18211 37.77778 18.40391 -11.4788 -27.12575 70.39256 22.44256 29.90711
Commodity Channel Index (CCI) 133.67684 141.28933 58.45005 -12.7793 -8.25868 -59.45797 92.07222 286.05654 49.77405
Directional Movement Index (DX) 77.8809 3.83726 15.363 6.12764 24.01347 24.33645 93.5972 0.03201 45.90611
Double Exponential Moving Average (DEMA) 156.58166 156.5162 156.53481 156.4965 156.51039 156.33442 157.81148 152.73173 153.79604
Exponential Moving Average (EMA) 156.5495 156.50329 156.50471 156.49329 156.51014 156.8 154.5985 152.01993 146.56986
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 183.505 -8.25513 164.25129 70.98721 232.97702 -8.51921 156.27047 -5.86427 149.27702
HT_TRENDLINE 156.51465 156.53702 156.48087 156.5014 156.40152 157.25246 152.6028 152.62667 141.82513
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 156.57667 156.56538 156.47906 156.46415 156.59373 156.56002 157.84009 153.0041 151.21287
LINEARREG 156.57734 156.51889 156.55186 156.51089 156.44286 156.29671 158.42283 152.80566 155.56257
LINEARREG_ANGLE 0.24543 0.13751 0.41554 0.15514 -0.59308 -4.4275 30.47078 6.89255 54.14032
LINEARREG_INTERCEPT 156.52166 156.48769 156.45757 156.47569 156.57743 157.30329 150.77417 151.2342 137.57714
LINEARREG_SLOPE 0.00428 0.0024 0.00725 0.00271 -0.01035 -0.07743 0.58836 0.12088 1.38349
MEDPRICE 156.582 156.5735 156.5295 156.4675 156.512 156.4315 157.4925 154.991 150.8995
MIDPOINT 156.557 156.522 156.5365 156.487 156.456 156.71 154.483 153.3015 145.6075
MIDPRICE 156.55 156.5035 156.4315 156.4315 156.487 156.8225 154.163 152.9375 144.5535
MINUS_DI 4.90903 24.64455 17.57098 24.48668 18.83142 24.73548 1.38865 23.73925 10.81893
MINUS_DM 0.011 0.138 0.209 0.639 0.708 1.854 0.233 8.407 7.797
Momentum (MOM) 0.054 0.105 0.118 0.091 -0.133 -0.885 5.303 4.111 10.968
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.49548 84.20323 50.12433 66.59033
Moving Average (MA) 156.5495 156.50329 156.50471 156.49329 156.51014 156.8 154.5985 152.01993 146.56986
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.03105 0.01202 0.03501 -0.01881 -0.01864 -0.24423 1.6784 0.44822 3.29999
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97833.0 471705.0 1925256.0
PLUS_DI 39.4782 26.61137 23.94982 21.65904 11.53854 15.05249 41.98761 23.75446 29.18164
PLUS_DM 0.074 0.171 0.371 0.436 0.434 1.11 6.804 8.068 18.237
ROCR100 100.04408 100.02236 100.17401 100.14465 99.85832 99.42431 104.52989 102.61053 108.20145
Rate of Change (ROC) 0.04408 0.02236 0.17401 0.14465 -0.14168 -0.57569 4.52989 2.61053 8.20145
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00044 0.00022 0.00174 0.00145 -0.00142 -0.00576 0.0453 0.02611 0.08201
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00044 1.00022 1.00174 1.00145 0.99858 0.99424 1.0453 1.02611 1.08201
Relative Strength Index (RSI) 82.24299 55.59105 68.88889 59.20195 44.2606 36.43713 85.19628 61.22128 64.95355
SUM 2191.693 2191.046 2191.066 2190.906 2191.142 2195.2 2164.379 2128.279 2051.978
Standard Deviation (SD) 0.01953 0.04107 0.06973 0.07395 0.11535 0.44272 2.43062 1.64504 6.60807
Stochastic (STOCH) 87.00571 96.35152 42.12278 52.36064 66.22832 59.28746 84.10391 76.91748 37.25454
Stochastic Fast (STOCHF) 96.55172 99.29078 90.32258 31.6726 58.16993 59.67742 65.74624 95.43951 19.4459
Stochastic RSI (StochRSI) 100.0 100.0 58.2093 31.6718 74.86977 79.76275 49.33115 100.0 0.0
Stop and Reverse (SAR) 156.566 156.523 156.419 156.605 156.661 156.155 158.217 150.113 153.314
TRIX 0.00025 0.0038 -0.00233 0.00707 -0.0257 0.05043 -0.02661 0.33843 -0.27664
Time Series Forecast (TSF) 156.58163 156.52129 156.55911 156.51359 156.43251 156.21929 159.01119 152.92654 156.94607
Triangular Moving Average (TRIMA) 156.54634 156.48595 156.52436 156.4965 156.48545 156.75836 154.64361 151.61655 147.48205
Triple Exponential Moving Average (T3) 156.53049 156.52604 156.49033 156.49977 156.40195 157.21547 153.20211 153.0946 142.74345
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 156.58181 156.53887 156.52933 156.50312 156.48389 156.37948 157.95504 153.44619 153.25913
True Range (TRANGE) 0.014 0.029 0.119 0.097 0.186 0.459 1.425 4.848 3.897
Typical Price (TYPPRICE) 156.58367 156.578 156.54867 156.468 156.49767 156.444 157.40733 155.67033 150.579
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 82.92517 96.27579 93.24469 39.93515 37.59882 61.83529 43.11442 90.22462 32.97005
Variance 0.00038 0.00169 0.00486 0.00547 0.0133 0.196 5.9079 2.70615 43.66659
Weighted Close Price (WCLPRICE) 156.5845 156.58025 156.55825 156.46825 156.4905 156.45025 157.36475 156.01 150.41875
Weighted Moving Average (WMA) 156.55878 156.50849 156.52043 156.49915 156.48771 156.63224 155.87328 152.28184 149.56743
Williams Percent Range (WILLR) -1.31579 -0.59172 -16.122 -41.83007 -52.71084 -69.71556 -12.08683 -4.31044 -26.62876

GBPJPY Analys

GBPJPY Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid GBPJPY.

GBPJPY Historiska uppgifter - Historiska GBPJPY data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

GBPJPY Volatilitet - GBPJPY Analys av valutavolatilitet i realtid.

GBPJPY Korrelation - GBPJPY Analys av valutakorrelation i realtid.

GBPJPY Patterns - GBPJPY prismönster i realtid.