För att använda chatten måste du logga in.

USDPLN Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10321.90148 -149281.15669 636282.0943
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1829.26475 -37757.25732 335142.00717
Aroon Oscillator (AROONOSC) 78.57143 -85.71429 -50.0 42.85714 21.42857 50.0 -50.0 85.71429 64.28571
Average Directional Index (ADI) 8.71024 25.65247 16.2507 19.80412 20.63674 13.55047 39.98725 16.20117 13.03663
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 32.88705 37.12163 20.38241 19.83957 26.23046 31.77852 62.7143 23.01926 28.76882
Average Price (AVGPRICE) 3.9814 3.98104 3.9807 3.98141 3.98162 3.9813 3.9769 3.95892 3.9018
Average True Range (ATR) 0.00026 0.00086 0.00186 0.00278 0.00489 0.00953 0.02935 0.07162 0.18009
Balance of Power (BOP) 0.47368 0.96386 0.12621 -0.67568 -0.62766 0.70211 0.32759 -0.54813 0.6462
Chande Momentum Oscillator (CMO) 39.17051 -17.42112 -7.40203 -11.1331 9.6365 13.40385 9.90801 20.33706 16.27707
Commodity Channel Index (CCI) 100.81136 -43.04719 -106.88316 -35.88923 18.2785 131.3787 107.63302 111.72115 122.89823
Directional Movement Index (DX) 21.60216 32.07093 8.93834 15.86281 35.50247 16.02165 31.63076 34.63345 35.6908
Double Exponential Moving Average (DEMA) 3.98141 3.98047 3.98225 3.98304 3.9826 3.9812 3.96237 3.94637 3.82699
Exponential Moving Average (EMA) 3.98111 3.98155 3.98339 3.98221 3.98077 3.97464 3.95523 3.89177 3.8072
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 149.90045 8.259 188.36892 146.4709 217.12177 189.64357 -31.34236 189.24346 22.37818
HT_TRENDLINE 3.98089 3.98324 3.98234 3.98159 3.97861 3.96677 3.95358 3.82388 3.85613
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 3.98137 3.98068 3.98058 3.98215 3.98242 3.97972 3.97276 3.97295 3.8322
LINEARREG 3.98146 3.98073 3.98192 3.98309 3.98226 3.97954 3.9584 3.93269 3.84826
LINEARREG_ANGLE 0.0031 -0.00726 -0.01304 0.00773 0.01318 0.04312 0.02795 0.3607 0.36187
LINEARREG_INTERCEPT 3.98076 3.98238 3.98487 3.98133 3.97927 3.96975 3.95206 3.85085 3.76615
LINEARREG_SLOPE 0.000050 -0.00013 -0.00023 0.00013 0.00023 0.00075 0.00049 0.0063 0.00632
MEDPRICE 3.98142 3.98104 3.98081 3.9814 3.9817 3.98116 3.97754 3.96124 3.90069
MIDPOINT 3.98106 3.98169 3.98325 3.98178 3.98101 3.97312 3.9553 3.8822 3.81883
MIDPRICE 3.981 3.9817 3.98351 3.98156 3.98109 3.97138 3.95826 3.90069 3.81506
MINUS_DI 18.33298 27.92501 21.93459 27.61121 12.65938 13.17018 10.35465 13.18683 11.6293
MINUS_DM 0.00067 0.00338 0.00566 0.01078 0.00853 0.01766 0.04271 0.1329 0.257
Momentum (MOM) 0.00053 0.00074 -0.00453 0.00256 0.00367 0.01184 0.0385 0.04887 0.22452
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.02232 74.12205 64.54288
Moving Average (MA) 3.98111 3.98155 3.98339 3.98221 3.98077 3.97464 3.95523 3.89177 3.8072
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.000010 -0.0012 0.00021 0.00042 0.00282 0.00899 0.01582 0.03886 0.00602
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51106.0 217699.0 955938.0
PLUS_DI 28.43612 14.36289 18.33515 20.05069 26.59601 18.19548 19.93573 27.1605 24.53753
PLUS_DM 0.00084 0.0017 0.0048 0.00785 0.01733 0.0243 0.04992 0.22789 0.61687
ROCR100 100.02135 99.96811 99.97438 99.94351 100.09933 100.19437 100.35582 102.94637 106.16318
Rate of Change (ROC) 0.02135 -0.03189 -0.02562 -0.05649 0.09933 0.19437 0.35582 2.94637 6.16318
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00021 -0.00032 -0.00026 -0.00056 0.00099 0.00194 0.00356 0.02946 0.06163
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00021 0.99968 0.99974 0.99944 1.00099 1.00194 1.00356 1.02946 1.06163
Relative Strength Index (RSI) 69.58525 41.28944 46.29898 44.43345 54.81825 56.70192 54.95401 60.16853 58.13853
SUM 55.73552 55.74176 55.76752 55.75092 55.73073 55.64501 55.37326 54.4848 53.30087
Standard Deviation (SD) 0.00026 0.00078 0.00195 0.00221 0.00281 0.00521 0.01689 0.04635 0.09735
Stochastic (STOCH) 70.42484 43.4439 11.67908 19.68814 62.602 64.27283 83.52389 69.06523 69.69209
Stochastic Fast (STOCHF) 86.27451 100.0 6.72727 5.75428 41.22211 85.48942 86.86983 56.37516 89.77131
Stochastic RSI (StochRSI) 84.51455 94.41252 6.66434 0.0 16.8684 100.0 100.0 76.67723 100.0
Stop and Reverse (SAR) 3.98121 3.98049 3.98251 3.98311 3.98672 3.97608 3.95506 3.92151 4.01585
TRIX -0.00146 0.00299 0.00096 0.00522 0.0071 0.02352 0.12339 -0.01184 0.32711
Time Series Forecast (TSF) 3.98151 3.9806 3.98169 3.98322 3.98249 3.98029 3.95889 3.93899 3.85457
Triangular Moving Average (TRIMA) 3.98112 3.98159 3.98413 3.98227 3.98061 3.97342 3.94788 3.88 3.79481
Triple Exponential Moving Average (T3) 3.98083 3.98259 3.98336 3.98208 3.98056 3.97251 3.96199 3.85583 3.84815
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 3.9814 3.98068 3.98145 3.98275 3.98246 3.98179 3.96941 3.94892 3.86095
True Range (TRANGE) 0.00019 0.00083 0.00103 0.00222 0.00282 0.0095 0.0203 0.06752 0.23033
Typical Price (TYPPRICE) 3.98142 3.98117 3.98076 3.98115 3.98135 3.98236 3.97822 3.95352 3.92624
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 68.14844 90.08859 30.94568 24.19026 13.25642 75.68828 61.60289 25.95562 72.42701
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000010 0.000030 0.00029 0.00215 0.00948
Weighted Close Price (WCLPRICE) 3.98143 3.98124 3.98073 3.98103 3.98118 3.98297 3.97857 3.94966 3.93901
Weighted Moving Average (WMA) 3.98123 3.98128 3.9829 3.9825 3.98126 3.97627 3.95629 3.90541 3.82089
Williams Percent Range (WILLR) -6.86275 -58.86525 -94.24572 -58.77789 -53.20271 -9.02969 -23.45986 -33.76167 -9.58962

USDPLN Analys

USDPLN Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid USDPLN.

USDPLN Historiska uppgifter - Historiska USDPLN data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

USDPLN Volatilitet - USDPLN Analys av valutavolatilitet i realtid.

USDPLN Korrelation - USDPLN Analys av valutakorrelation i realtid.

USDPLN Patterns - USDPLN prismönster i realtid.