För att använda chatten måste du logga in.

XAUGBP Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15502.59243 -188056.4584 585914.92355
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 553.23968 -27262.10226 -14112.13385 -314982.00996
Aroon Oscillator (AROONOSC) 71.42857 -21.42857 -14.28571 42.85714 71.42857 50.0 -28.57143 -21.42857 -85.71429
Average Directional Index (ADI) 23.08302 24.46846 36.67283 52.61251 20.96572 57.2272 11.27615 13.89277 30.1446
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 20.95693 15.93243 43.83973 23.99148 14.01983 28.95746 18.72008 21.13913 45.39296
Average Price (AVGPRICE) 1312.26 1312.1325 1311.875 1311.66 1312.2425 1312.195 1290.4825 1293.4025 1302.2875
Average True Range (ATR) 0.16786 0.52071 1.08071 2.22786 2.98143 7.15643 15.35 36.08214 94.35
Balance of Power (BOP) -1.0 0.79545 0.0 0.52381 -0.49537 0.26485 0.50595 -0.1348 -0.24837
Chande Momentum Oscillator (CMO) 20.28986 -2.58449 -5.27903 32.66583 34.44339 35.62624 -8.12633 -8.08604 -34.2202
Commodity Channel Index (CCI) 125.04774 114.20844 -55.51814 16.67039 71.01078 118.38235 -34.2152 -10.90862 -49.38311
Directional Movement Index (DX) 21.875 8.53545 6.03291 49.14197 47.59723 74.71875 2.93963 27.24168 40.78575
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1312.18633 1311.79637 1312.15456 1313.23315 1313.08581 1311.43905 1291.56478 1288.79728 1302.99051
Exponential Moving Average (EMA) 1311.96857 1311.69857 1312.32643 1311.55071 1309.32286 1301.28571 1293.47429 1296.70357 1340.25
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 108.45309 25.57145 242.96784 188.62679 156.96163 171.04079 214.34514 -9.04805 -
HT_TRENDLINE 1311.9206 1312.32135 1311.98206 1309.25299 1306.65349 1295.22087 1291.04981 1302.42908 -
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1312.32617 1311.93257 1311.94981 1311.26981 1312.99645 1311.4847 1288.40852 1289.9949 1317.3521
LINEARREG 1312.24257 1312.13343 1311.96029 1313.29343 1313.748 1313.43229 1290.02143 1286.89057 1256.43286
LINEARREG_ANGLE 2.41381 3.82745 -3.22405 15.00859 34.24669 61.84741 -27.97763 -56.48004 -85.5656
LINEARREG_INTERCEPT 1311.69457 1311.26371 1312.69257 1309.808 1304.89771 1289.13914 1296.92714 1306.51657 1424.06714
LINEARREG_SLOPE 0.04215 0.0669 -0.05633 0.26811 0.68079 1.8687 -0.53121 -1.50969 -12.89495
MEDPRICE 1312.26 1312.11 1311.82 1311.7 1312.0 1312.135 1291.175 1299.565 1293.945
MIDPOINT 1311.99 1311.69 1312.38 1310.87 1309.095 1300.56 1297.755 1295.835 1355.26
MIDPRICE 1311.94 1311.72 1312.385 1310.995 1309.035 1301.615 1298.39 1277.5 1395.115
MINUS_DI 17.93868 24.44071 19.11474 10.41969 10.70891 5.1257 17.15122 25.9666 22.90256
MINUS_DM 0.36 0.86 2.9 3.26 4.36 2.21 29.19 131.84 303.52
Momentum (MOM) 0.3 1.11 0.28 0.6 7.39 19.92 3.37 14.39 -29.81
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.26953 49.99493 57.56963 37.62424
Moving Average (MA) 1311.96857 1311.69857 1312.32643 1311.55071 1309.32286 1301.28571 1293.47429 1296.70357 1340.25
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.04421 -0.23761 0.90372 2.25291 2.41581 6.49511 -0.98254 3.65734 60.70166
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75078.0 216165.0 1726123.0
PLUS_DI 27.98434 20.59658 16.93961 30.5559 30.16263 35.4237 18.19012 14.84801 9.63278
PLUS_DM 0.66 1.48 2.57 9.0 11.24 35.45 39.22 70.16 84.53
ROCR100 100.02134 99.99009 99.97333 100.39947 100.55491 101.38361 99.44357 98.81193 86.36583
Rate of Change (ROC) 0.02134 -0.00991 -0.02667 0.39947 0.55491 1.38361 -0.55643 -1.18807 -13.63417
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00021 -0.00010 -0.00027 0.00399 0.00555 0.01384 -0.00556 -0.01188 -0.13634
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00021 0.9999 0.99973 1.00399 1.00555 1.01384 0.99444 0.98812 0.86366
Relative Strength Index (RSI) 60.14493 48.70775 47.36048 66.33292 67.22169 67.81312 45.93683 45.95698 32.8899
SUM 18367.56 18363.78 18372.57 18361.71 18330.52 18218.0 18108.64 18153.85 18763.5
Standard Deviation (SD) 0.19654 0.36697 0.70515 1.65791 3.10939 8.13542 8.92226 15.95229 73.59399
Stochastic (STOCH) 91.05691 56.15701 34.92658 39.70421 60.88647 80.92552 21.39814 46.69025 69.45164
Stochastic Fast (STOCHF) 73.17073 100.0 46.75926 35.15358 47.0305 86.11644 35.07508 38.25094 65.82904
Stochastic RSI (StochRSI) 66.33676 100.0 22.65858 20.59895 64.33172 67.53039 35.37237 11.09308 39.44139
Stop and Reverse (SAR) 1312.33 1311.74 1311.52 1310.92 1313.85 1306.31 1280.66 1316.33 1211.63
TRIX 0.00095 0.00157 0.0186 0.00902 0.03139 -0.02747 -0.04942 -0.14033 1.33934
Time Series Forecast (TSF) 1312.28473 1312.20033 1311.90396 1313.56154 1314.42879 1315.30099 1289.49022 1285.38088 1243.53791
Triangular Moving Average (TRIMA) 1311.94321 1311.71304 1312.53196 1312.02536 1309.34589 1301.92125 1294.92839 1297.96054 1318.86661
Triple Exponential Moving Average (T3) 1311.93257 1312.0032 1312.92493 1310.87247 1308.45465 1297.07917 1291.83959 1295.25795 -
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1312.23511 1311.98011 1311.91801 1312.7425 1313.27576 1311.87434 1289.46114 1287.83635 1300.82413
True Range (TRANGE) 0.11 0.44 0.54 1.26 2.16 6.23 9.25 33.53 56.77
Typical Price (TYPPRICE) 1312.24667 1312.18333 1311.85667 1311.78333 1311.98333 1312.45 1291.49333 1294.70333 1297.15667
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 23.64405 94.36775 66.99917 54.51862 48.22625 69.87908 54.43522 13.93836 73.01753
Variance 0.03863 0.13467 0.49724 2.74865 9.66832 66.18508 79.60674 254.47567 5416.07574
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1312.24 1312.22 1311.875 1311.825 1311.975 1312.6075 1291.6525 1292.2725 1298.7625
Weighted Moving Average (WMA) 1312.0599 1311.84352 1312.20438 1312.13162 1310.7979 1305.33457 1292.32333 1293.43257 1312.31095
Williams Percent Range (WILLR) -14.10256 -11.875 -65.52901 -38.77791 -26.54867 -11.94822 -67.44705 -44.32215 -74.94346

XAUGBP Analys

XAUGBP Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid XAUGBP.

XAUGBP Historiska uppgifter - Historiska XAUGBP data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

XAUGBP Volatilitet - XAUGBP Analys av valutavolatilitet i realtid.

XAUGBP Korrelation - XAUGBP Analys av valutakorrelation i realtid.

XAUGBP Patterns - XAUGBP prismönster i realtid.