เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

EURUSD ตัวบ่งชี้

Indicators
1 นาที 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -135766.23952 -306899.73961 -1050504.21397
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 -1293.54429 -8862.21245 0.0 -106078.91485 -306089.17741 -486359.86064
Aroon Oscillator (AROONOSC) -35.71429 50.0 -42.85714 -78.57143 -85.71429 -100.0 -57.14286 -92.85714 -100.0
Average Directional Index (ADI) 31.15446 31.32336 37.78181 61.31979 72.42604 46.67879 15.84238 50.52954 25.22747
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 18.70546 25.99244 33.49695 51.01029 26.9936 25.255 19.14549 43.46248 40.96731
Average Price (AVGPRICE) 0.969 0.96938 0.96936 0.96925 0.96827 0.9735 0.98461 1.00638 1.01344
Average True Range (ATR) 0.00016 0.00047 0.00111 0.00196 0.00307 0.00515 0.01122 0.02206 0.03669
Balance of Power (BOP) 1.0 -0.60714 0.32787 0.31884 0.83111 -0.66941 -0.01896 -0.34428 -0.35084
Chande Momentum Oscillator (CMO) -21.48148 19.40299 -23.90977 -42.58101 -60.0 -52.72136 -18.06348 -41.03869 -78.98744
Commodity Channel Index (CCI) -86.37372 40.51334 44.93414 -54.43455 -109.66726 -192.36538 -163.72077 -68.90579 -137.24708
Directional Movement Index (DX) 48.86818 25.08018 47.62817 69.25715 93.76196 56.13854 3.70856 52.61137 100.0
Double Exponential Moving Average (DEMA) 0.96912 0.9695 0.96872 0.96798 0.96807 0.97509 0.99246 0.99432 1.03196
Exponential Moving Average (EMA) 0.96936 0.96922 0.96892 0.97049 0.97341 0.98267 0.99736 1.01885 1.10782
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 238.71175 201.01073 16.79892 -7.74643 -8.61086 11.99408 217.45832 3.5672 -36.12049
HT_TRENDLINE 0.9693 0.96875 0.96998 0.9729 0.97801 0.98991 0.99816 1.0376 1.15204
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 0.96882 0.96951 0.96933 0.96913 0.9676 0.97486 0.98368 1.00428 1.01755
LINEARREG 0.96901 0.96942 0.96893 0.96787 0.96774 0.97591 0.99349 0.99345 1.01977
LINEARREG_ANGLE -0.00303 0.00176 0.00012 -0.02309 -0.04997 -0.05963 -0.03413 -0.22389 -0.77608
LINEARREG_INTERCEPT 0.9697 0.96902 0.9689 0.9731 0.97908 0.98944 1.00123 1.04425 1.19587
LINEARREG_SLOPE -0.000050 0.000030 0.0 -0.00040 -0.00087 -0.00104 -0.00060 -0.00391 -0.01355
MEDPRICE 0.969 0.96934 0.9693 0.96928 0.96836 0.97384 0.98573 1.00713 1.01344
MIDPOINT 0.96919 0.96917 0.96906 0.97077 0.97425 0.98103 0.99778 1.02556 1.09625
MIDPRICE 0.96917 0.9691 0.96932 0.97181 0.97531 0.98198 1.00025 1.02394 1.09047
MINUS_DI 36.93426 13.56562 30.35169 38.62214 41.55548 36.00927 20.04445 31.18324 38.55595
MINUS_DM 0.00086 0.00087 0.00474 0.00815 0.01649 0.0259 0.02525 0.08224 0.1897
Momentum (MOM) -0.00035 0.00013 0.00085 -0.00316 -0.00712 -0.01081 -0.01647 -0.01708 -0.15099
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 41.69695 24.56991 19.67949 0.0 52.37891 48.84974 0.0
Moving Average (MA) 0.96936 0.96922 0.96892 0.97049 0.97341 0.98267 0.99736 1.01885 1.10782
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.000030 0.00032 -0.00135 -0.00298 -0.00418 -0.00658 -0.00607 -0.02866 -0.02752
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 290679.0 663418.0 2997874.0
PLUS_DI 12.68583 22.64808 10.76741 7.01509 1.33785 10.1155 18.6109 9.68297 0.0
PLUS_DM 0.00027 0.00084 0.00127 0.00192 0.00057 0.00735 0.02937 0.02944 0.0
ROCR100 99.97009 100.06711 99.83627 99.23322 98.58999 98.03371 98.75972 95.17057 84.7766
Rate of Change (ROC) -0.02991 0.06711 -0.16373 -0.76678 -1.41001 -1.96629 -1.24028 -4.82943 -15.2234
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00030 0.00067 -0.00164 -0.00767 -0.0141 -0.01966 -0.0124 -0.04829 -0.15223
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.9997 1.00067 0.99836 0.99233 0.9859 0.98034 0.9876 0.95171 0.84777
Relative Strength Index (RSI) 39.25926 59.70149 38.04511 28.70949 20.0 23.63932 40.96826 29.48066 10.50628
SUM 13.57101 13.56903 13.56485 13.5868 13.62774 13.75743 13.96308 14.26392 15.50951
Standard Deviation (SD) 0.00026 0.00021 0.00083 0.00192 0.00371 0.00535 0.00747 0.01851 0.05596
Stochastic (STOCH) 25.17544 69.30791 89.46685 60.71171 17.25901 7.23646 14.9031 28.35055 15.34078
Stochastic Fast (STOCHF) 60.52632 39.68254 91.60305 89.04594 35.42945 3.46667 10.96059 36.8356 12.93697
Stochastic RSI (StochRSI) 48.88156 7.48243 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 53.1958 0.0
Stop and Reverse (SAR) 0.96872 0.96906 0.9696 0.96832 0.9668 0.9702 0.99754 0.98638 1.04846
TRIX -0.00047 -0.00798 -0.02084 -0.03585 -0.00774 -0.01576 -0.09104 -0.31579 0.26854
Time Series Forecast (TSF) 0.96896 0.96945 0.96893 0.96746 0.96687 0.97487 0.9929 0.98954 1.00623
Triangular Moving Average (TRIMA) 0.96941 0.96924 0.96858 0.97032 0.97341 0.98364 0.99982 1.01735 1.11179
Triple Exponential Moving Average (T3) 0.96939 0.96884 0.96883 0.97118 0.97594 0.98651 0.99707 1.02339 1.14594
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 0.96903 0.96942 0.9691 0.96817 0.96802 0.9744 0.98972 0.99593 1.02272
True Range (TRANGE) 0.00037 0.00056 0.00061 0.00069 0.00225 0.00729 0.01002 0.02527 0.04683
Typical Price (TYPPRICE) 0.96906 0.96931 0.96937 0.9693 0.96861 0.9728 0.98495 1.00518 1.0107
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 87.46399 36.83265 81.08484 60.62245 66.74605 12.49692 23.36522 35.90615 36.28485
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000010 0.000030 0.000060 0.00034 0.00313
Weighted Close Price (WCLPRICE) 0.96909 0.96929 0.96941 0.9693 0.96874 0.97228 0.98456 1.0042 1.00933
Weighted Moving Average (WMA) 0.96924 0.96928 0.96892 0.96961 0.97152 0.98042 0.99607 1.01039 1.07847
Williams Percent Range (WILLR) -48.88889 -36.79245 -46.13861 -74.8503 -86.42773 -97.79193 -93.16436 -80.16243 -92.42869

EURUSD การวิเคราะห์

EURUSD สกุลเงิน - EURUSD แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

EURUSD ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical EURUSD data selectable by date range and timeframe.

EURUSD ความผันผวน - EURUSD การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

EURUSD ความสัมพันธ์ - EURUSD การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

EURUSD รูปแบบ - EURUSD รูปแบบราคาตามเวลาจริง