เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

USDCAD ตัวบ่งชี้

Indicators
1 นาที 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35915.22181 485453.65613 2478122.89298
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 1171.85789 4980.85969 0.0 121265.35214 242950.27497 -1530769.12838
Aroon Oscillator (AROONOSC) 100.0 -78.57143 42.85714 78.57143 85.71429 78.57143 50.0 100.0 92.85714
Average Directional Index (ADI) 47.62944 24.65181 25.34559 43.37427 34.25805 43.57862 35.06006 12.28217 40.00115
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 30.91681 23.32629 29.1173 47.31357 25.47058 53.08668 33.72859 12.98142 15.13187
Average Price (AVGPRICE) 1.35926 1.35852 1.35768 1.35806 1.35986 1.35507 1.34738 1.31423 1.29501
Average True Range (ATR) 0.00025 0.00074 0.00144 0.00232 0.00321 0.00605 0.01033 0.0226 0.04361
Balance of Power (BOP) 0.3 0.875 0.98684 -0.96983 -0.69549 0.63624 0.24171 0.64201 0.80678
Chande Momentum Oscillator (CMO) 81.05263 -14.63047 7.61622 15.76941 45.32991 46.84617 48.6044 27.52112 28.70847
Commodity Channel Index (CCI) 157.62963 35.12716 -91.70791 -14.53084 103.79789 154.86555 167.4413 170.45073 184.41155
Directional Movement Index (DX) 90.91262 20.4803 32.66994 47.52782 65.9237 50.36001 51.25396 56.46107 17.20982
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1.35916 1.35765 1.3586 1.35978 1.35987 1.35467 1.33891 1.31067 1.28315
Exponential Moving Average (EMA) 1.35855 1.35816 1.35901 1.35808 1.35534 1.34786 1.32082 1.2974 1.26965
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 183.82407 -7.03717 218.81964 176.08305 163.88605 193.82584 169.48511 200.69699 131.5625
HT_TRENDLINE 1.35805 1.35885 1.3585 1.35576 1.35192 1.34023 1.31217 1.28508 1.26206
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1.35921 1.35844 1.35694 1.35908 1.36075 1.35318 1.347 1.3034 1.28167
LINEARREG 1.35916 1.35753 1.35837 1.35973 1.36034 1.35406 1.33982 1.30735 1.29002
LINEARREG_ANGLE 0.00544 -0.00553 -0.00563 0.01459 0.04405 0.05457 0.1675 0.08768 0.17957
LINEARREG_INTERCEPT 1.35793 1.35879 1.35965 1.35642 1.35034 1.34167 1.30182 1.28746 1.24928
LINEARREG_SLOPE 0.00010 -0.00010 -0.00010 0.00025 0.00077 0.00095 0.00292 0.00153 0.00313
MEDPRICE 1.35928 1.35851 1.35767 1.35808 1.35966 1.35515 1.34767 1.31309 1.2934
MIDPOINT 1.35867 1.35806 1.35894 1.35765 1.35559 1.34792 1.32356 1.30199 1.27578
MIDPRICE 1.3586 1.35837 1.35903 1.35737 1.35445 1.34732 1.32492 1.30178 1.27561
MINUS_DI 2.52591 26.28394 10.68412 10.17981 6.19244 10.36104 12.13254 8.08462 12.57126
MINUS_DM 0.000090 0.00217 0.00216 0.00321 0.00279 0.00883 0.01768 0.0258 0.07669
Momentum (MOM) 0.00125 -0.00047 -0.00117 0.00036 0.00676 0.00609 0.03976 0.03302 0.07497
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 100.0 74.77341 73.3232 0.0 74.05924 58.27415 78.94096
Moving Average (MA) 1.35855 1.35816 1.35901 1.35808 1.35534 1.34786 1.32082 1.2974 1.26965
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.00051 -0.00042 0.00092 0.0023 0.00309 0.00711 0.01374 0.01152 -0.0148
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 228812.0 629845.0 2575402.0
PLUS_DI 53.06563 17.34799 21.05243 28.62098 30.15212 31.3837 37.64602 29.05279 17.79771
PLUS_DM 0.00141 0.00179 0.00397 0.00543 0.01233 0.02646 0.05392 0.06533 0.07721
ROCR100 100.11342 99.92866 100.05672 100.24453 100.78454 101.40373 102.7596 103.79834 105.93877
Rate of Change (ROC) 0.11342 -0.07134 0.05672 0.24453 0.78454 1.40373 2.7596 3.79834 5.93877
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00113 -0.00071 0.00057 0.00245 0.00785 0.01404 0.0276 0.03798 0.05939
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00113 0.99929 1.00057 1.00245 1.00785 1.01404 1.0276 1.03798 1.05939
Relative Strength Index (RSI) 90.52632 42.68477 53.80811 57.88471 72.66495 73.42309 74.3022 63.76056 64.35423
SUM 19.01966 19.01421 19.02615 19.01306 18.97476 18.8701 18.49145 18.16365 17.77513
Standard Deviation (SD) 0.00040 0.00078 0.00101 0.00163 0.00335 0.00502 0.0145 0.01237 0.01822
Stochastic (STOCH) 89.10974 92.59259 16.83278 34.01559 83.63658 85.72229 92.95416 78.7472 68.81065
Stochastic Fast (STOCHF) 85.26316 100.0 50.49834 0.0 60.34156 87.61354 82.13058 92.49815 88.89024
Stochastic RSI (StochRSI) 100.0 100.0 30.03803 0.0 55.18699 100.0 100.0 100.0 100.0
Stop and Reverse (SAR) 1.359 1.35777 1.35843 1.35992 1.36123 1.35003 1.33575 1.3308 1.32239
TRIX -0.00042 0.00372 0.01691 0.01628 0.00472 0.05563 0.06173 0.04062 -0.20614
Time Series Forecast (TSF) 1.35926 1.35743 1.35827 1.35999 1.36111 1.35501 1.34274 1.30888 1.29316
Triangular Moving Average (TRIMA) 1.35851 1.3579 1.35939 1.35836 1.35525 1.34759 1.31747 1.2936 1.26767
Triple Exponential Moving Average (T3) 1.35825 1.35857 1.35948 1.35732 1.35335 1.3457 1.31595 1.29089 1.25763
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1.3592 1.35791 1.35819 1.35931 1.36005 1.35474 1.34288 1.31299 1.29037
True Range (TRANGE) 0.00030 0.00032 0.00152 0.00232 0.00266 0.00745 0.01357 0.03542 0.0413
Typical Price (TYPPRICE) 1.35928 1.35856 1.35792 1.35769 1.35949 1.35589 1.34802 1.31764 1.30002
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 55.96364 97.72942 83.94261 10.21131 44.72958 75.89333 66.87109 76.78507 77.81385
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000010 0.000030 0.00021 0.00015 0.00033
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1.35929 1.35859 1.35805 1.3575 1.3594 1.35626 1.3482 1.31991 1.30334
Weighted Moving Average (WMA) 1.35875 1.35795 1.3588 1.35863 1.35701 1.34993 1.32715 1.30072 1.27644
Williams Percent Range (WILLR) -8.43373 -39.5189 -63.63636 -55.90143 -15.40162 -6.4907 -9.68507 -6.99638 -9.74671

USDCAD การวิเคราะห์

USDCAD สกุลเงิน - USDCAD แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

USDCAD ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical USDCAD data selectable by date range and timeframe.

USDCAD ความผันผวน - USDCAD การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

USDCAD ความสัมพันธ์ - USDCAD การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

USDCAD รูปแบบ - USDCAD รูปแบบราคาตามเวลาจริง